AISTRA

Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis. – D. Didro.

Didžios aistros tokios pat retos kaip meno šedevrai. – O. de Balzakas.

Kiekvieno kančioje, emocijoje, aistroje esama meto, kai ji priklauso pačiam žmogui su visu tuo, kas jame labiausiai individualu, nepakartojama, ir meto, kai ji priklauso menui. Tačiau pačioje pradžioje menas bejėgis ką nors su jomis padaryti. Menas - tai nuotolis, kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. Kamiu.

Meilė - vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities. – O. de Balzakas.

Aistra - persitvarkiusi meilė. – Jeronimas Laucius.

Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų. – A. Einšteinas.

Kiekviena aistra yra ir džiuginanti, ir kankinanti. – T. Draizeris.

Vienintelės aistros, kurios neteikia malonumo, - tai pavydas ir baimė. – Dž. Č. Kolinzas.

Aistringos širdies istorija visada nepaprastai paprasta. – A. Vinji.

Didžios aistros tokios pat retos kaip meno šedevrai. – H. de Balzakas.

Truputis aistros protą aštrina, daug – slopina. – Stendalis.

Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros. – G. Hėgelis.

Žmogus turi būti prieinamas aistroms, bet ir pajėgus jas valdyti. – Žanas Polis.

Troškimas valdyti protus – tai viena iš pačių stipriausių aistrų. – Napoleonas I.

Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas. – J. G. Herderis.

Aistros – mūsų nesuskaičiuojamų paklydimų šaltinis – vis dėlto skatina švietimą. – K. A. Helvecijus.

Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų. – Lao Dzė.

Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. – Seneka.

Valdymasis – pati didžiausia valdžia, būti pavergtam savo aistrų – pati didžiausia vergovė. – Seneka.

Valdyk aistras, antraip aistros užvaldys tave. – Epiktetas.

Aistra - blogas reguliatorius, bet galinga spyruoklė. – R. V. Emersonas.

  • mintys apie meile aistra
  • mintys apie aistra
  • aistros zodziai
  • aistra de