ALBERT EINŠTEIN

Albertas Einšteinas (vok. Albert Einstein; 1879 m. kovo 14 d. Ulme, Vokietijoje – 1955 m. balandžio 18 d. Prinstone, JAV) – vokiečių fizikas, suformulavęs specialiąją reliatyvumo teoriją, o vėliau ir bendrąją reliatyvumo teoriją.


ALBERT EINSTEINGyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo. A.Einšteinas

Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų. A.Einšteinas

Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena. A.Einšteinas

Mokslas be religijos – nevaisingas. Religija be mokslo – akla. A.Einšteinas

Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais. A.Einšteinas

Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius. A.Einšteinas

Moksliniame mąstyme visuomet esama poezijos elemento. Tikras mokslas ir tikra muzika reikalauja vienatipio mąstymo. A.Einšteinas

Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi. A.Einšteinas

Prieš blogį vieniši žmonės dažnai būna bejėgiai. A.Einšteinas

Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”. A.Einšteinas

Žymaus žmogaus dorovinės savybės galbūt turi didesnę reikšmę šiai kartai ir visai istorijos eigai negu grynai intelektualiniai pasiekimai. Jie daug daugiau priklauso nuo charakterio didybės, negu tai paprastai priimta laikyti. A.Einšteinas

Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį. A.Einšteinas

Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai. A.Einšteinas

Auklėtojams derėtų pasirūpinti, kad kartu su žmogaus individualiais gabumais būtų ugdoma ir atsakomybė savo artimiesiems. A.Einšteinas

Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta. A.Einšteinas

Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. A.Einšteinas

Džiaugsmas regėti ir suprasti yra pati gražiausia gamtos dovana. A.Einšteinas

Fantazija svarbesnė už žinojimą. A.Einšteinas

Heroizmas pagal komandą, bejausmis smurtas ir visas pasibjaurėtinas absurdas, kuris eina po patriotizmo vardu – kaip aistringai aš jo nekenčiu! A.Einšteinas

Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų. A.Einšteinas

Jei A gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – užčiaupta burna. A.Einšteinas

Jeigu faktai neatitinka teorijos, pakeiskite faktus. A.Einšteinas

Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones. A.Einšteinas

Mes mirtingieji, pasiekiame nemirtingumą po mūsų išliekančiuose dalykuose, kuriuos sukuriame drauge. A.Einšteinas

Nacionalizmas – tai vaikiška liga, tymai, kuriais serga žmonija. A.Einšteinas

Neatidėliokite rytojui to, ką galite padaryti poryt. A.Einšteinas

Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte. A.Einšteinas

Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones. A.Einšteinas

Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliname kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys. A.Einšteinas

Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas. A.Einšteinas

Politika yra laikina, o lygtis – amžina. A.Einšteinas

Realybė yra tik iliuzija, nors ir labai įtikima. A.Einšteinas

Sunkumuose visada slypi galimybės. A.Einšteinas

Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir dėl visatos aš nesu tikras. A.Einšteinas

Tiems, kurie mano, kad 3-iasis pasaulinis karas išsiplės iki branduolinių sunaikinimų, galiu pasakyti, tik tiek, kad 4-ajame pasauliniame kare bus kariaujama lankais ir strėlėmis. A.Einšteinas

Tiesa – tai, kas išlaiko bandymą. A.Einšteinas

Vaizduotė yra svarbesnė už žinias. A.Einšteinas

Visa, ką mes žinome apie realybę, prasideda ir baigiasi patyrimu. A.Einšteinas

  • einšteino podakiai
  • x+y+z einsteinas
  • einšteino mintys
  • einšteinas aforizmai
  • sentencijos klausimų