ANATOLE FRANCE

Anatolis Fransas (pranc. Anatole France, 1844 m. balandžio 16 d. – 1924 m. spalio 12 d) – prancūzų rašytojas, eseistas, dramaturgas. Garsus romanais „Pingvinų sala“ (1908 m.) ir „Dievai trokšta“ (1912 m.). Už literatūrinius pasiekimus 1921 m. apdovanotas Nobelio premija.


ANATOLE FRANCEDarbas - geriausias vaistas, dorovinis ir estetinis. A.Fransas

Vienintelė tikra vertybė - žmogaus darbas. A.Fransas

Žmogus pailsi nuo vieno darbo tik tada, kai pradeda kitą. A.Fransas

Gyvenimas trumpas, bet žmogus jį iš naujo gyvena savo vaikuose. A.Fransas

Gyventi - reiškia veikti. A.Fransas

Gyventi - vadinasi, keistis, ir mūsų minčių, užfiksuotų plunksna, pomirtinis gyvenimas paklūsta tiems patiems įstatymams: jos toliau gyvena tik nuolat keisdamosi ir tapdamos vis nepanašesnėmis į tas, kokios jos buvo, kai atsirado pasaulyje, gimusios mūsų sieloje. A.Fransas

Trokšti mirties, kai gali gyventi, taip pat silpnadvasiška kaip gailėtis gyvenimo atėjus laikui mirti. A.Fransas

Meilė knygai tikrai pagirtina. Iš bibliofilų juokiamasi, galbūt jie ir iš tiesų duoda pretekstą juokams: tokia visų įsimylėjėlių dalia. Nors veikiau jiems derėtų pavydėti... A.Fransas

Mes gyvename per daug panirę į knygas ir per mažai į gamtą. A.Fransas

Skaitantieji pernelyg daug knygų panašūs į opiumo rūkytojus. Jie gyvena sapne. Rafinuoti nuodai, įsismelkę į jų smegenis, padaro jas nejautrias realiam pasauliui. A.Fransas

Vertingiausios, mano manymu, tos knygos, kurios teikia minčiai daugiausia ir įvairiausio peno. A.Fransas

Be tikros meilės žmonijai nėra tikros meilės tėvynei. A.Fransas

Jauni žmonės žavisi ir myli kaip tik taip, kaip reikia žavėtis ir mylėti, tai yra be saiko. A.Fransas

Mylėti - tai suprasti. A.Fransas

Žmogus jaučia amžiną, jį taurinantį poreikį mylėti. A.Fransas

Iš tikro visi be išimties kitų mintyse randame tik savo minčių. A.Fransas

Kaip smagu mėgautis protu sugautais keliais minties spinduliais ar jų pluoštu ir šio nekalto malonumo negadinti bjauriu pomėgiu viską sisteminti, apsvarstyti. A.Fransas

Rečiausiai pasitaikanti narsa - minties narsa. A.Fransas

Gana dažnas mokslininkas skiriasi nuo normalaus mirtingojo sugebėjimu žavėtis ištęstomis ir sudėtingomis klaidingomis nuomonėmis. A.Fransas

Mokslininkas jau ankstyvoje jaunystėje turi susitaikyti su mintimi, kad apie pasaulį jam lemta žinoti labai nedaug. A.Fransas

Nemanykite esą nekviesti svečiai išminčių puotoje. Sėskitės į jums skirtą vietą. Ir tuomet, susidūręs akis į akį su nuostabiais visų laikų ir tautų poetų, mokslininkų, artistų bei istorikų kūriniais, įvertinsite savo sugebėjimus, ir jums atsivers nauji platūs, neregėti horizontai. A.Fransas

Smalsumas ugdo mokslininkus ir poetus. A.Fransas

Tikras mokslininkas negali būti nekuklus, kuo daugiau jis padarė, tuo jam aiškiau, kaip daug liko padaryti. A.Fransas

Be tinkamos proto kultūros negali būti ir subtilių jausmų. A.Fransas

Daugumai žmonių prigimta svarstyti protingai, o elgtis absurdiškai. A.Fransas

Širdis gali suteikti proto, bet protas negali suteikti širdies. A.Fransas

Jei sugriautume visų žmonių svajones ir iliuzijas, pasaulis prarastų savo formas ir spalvas, o mes amžiams liktume buki ir kvaili. A.Fransas

Labai išmintinga išlaikyti polinkį svajoti. Svajonės suteikia pasauliui įdomumą ir prasmę. Nuoseklios ir protingos svajonės tampa dar gražesnės, kai kuria realų pasaulį pagal savo paveikslą ir panašumą. A.Fransas

Svajonė galingesnė už realybę. Ar gali būti kitaip, jei ji pati - iškilniausia realybė? Ji esamiausia siela. A.Fransas

Kai žmonės atsisakys nugalėti vienas kitą, jie išmoks pagaliau nugalėti save pačius. Ir tai - pats kilniausias didvyriškumas, kokį jie gali atlikti, pats didingiausias jų vyriškumo ir dvasinio taurumo pasireiškimas. A.Fransas

Žmogus yra beribis: jis didelis kaip pasaulis, nes jame - visas pasaulis. A.Fransas

Žmogus turi reikšmės visuomenei tik tiek, kiek jai tarnauja. A.Fransas

Žmonės, kurie rūpinasi žmonijos laime, aplinkinius priverčia pasijusti labai nelaimingais. A.Fransas

Aistros - ramybės priešai, bet be jų nebūtų nei menų, nei mokslų, ir visi nuogi snaustų ant savos mėšlo krūvos. A.Fransas

Aš tikiu, kad tautos ateity susivienys, ir kviečiu jas vienytis. A.Fransas

Auklėjimas, neugdantis troškimų, tvirkina sielą. Auklėtojas turi mokyti trokšti. A.Fransas

Be tam tikro mąstymo kultūros negali būti subtilių jausmų. A.Fransas

Didžiausia klasikinių kūrinių vertybė ta, kad jie įkvepia išmintingiems pašnekesiams, rimtiems ir nuoširdiems pokalbiams, apmąstymams. A.Fransas

Įkvėpkite neapykantos prieš neapykantą. A.Fransas

Jie atsibeldė vargo vežimu iš nerūpestingumo šalies. A.Fransas

Juokas yra žmogiškesnis dalykas už pyktį. A.Fransas

Kai bus teisingi įstatymai, bus teisingi ir žmonės. A.Fransas

Laikas visada gerbs ir palaikys tai, kas tvirta, bet pavers dulkėmis tai, kas netvirta. A.Fransas

Meno kūriniams vertinti mes niekada neturėsime nieko, išskyrus jausmą ir protą, o tai patys netiksliausi pasaulyje instrumentai. A.Fransas

Mes linkę tikėti tuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai. A.Fransas

Mokėkite kentėti. Kas kenčia mokėdamas, kenčia mažiau. A.Fransas

Moteris - didžioji vyro auklėtoja. A.Fransas

Mums neskirta būti dabarties teisėjais. A.Fransas

Nekaltybė bijo visko, o dorybė nebijo nieko. A.Fransas

Nelaimingas tas, kuriame nėra nė trupinėlio Don Kichoto. A.Fransas

Nemanau, kad pasaulyje esama niekingesnės kančios už pavyduliavimą, pripildantį sielą pasibjaurėtinų vaizdų. A.Fransas

Neverta gailėtis praeities nei skųstis varginančiomis permainomis, nes permaina yra svarbiausia gyvenimo sąlyga. A.Fransas

Nėra įsivaizduojamų nelaimių. Visos nelaimės realios, jei išgyvenamos, įsivaizduojamas skausmas, tai tikras skausmas. A.Fransas

Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis kerta nuožmiuosius ir griauna tvirtoves. Tai nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. A.Fransas

Nėra stipresnės magijos už žodžių magiją. A.Fransas

Norint suvirškinti žinias, reikia jas ryti su apetitu. A.Fransas

Nuostabi tiesa virsta tuščiais žodžiais, jei ji primetama. A.Fransas

Paprastas stilius panašus į ryškią šviesą. Jis sudėtingas, bet to neįmanoma pastebėti. A.Fransas

Pasakojamajai istorijai visada trūksta tikslumo, bet ji yra portretas, o statistinė istorija visada tėra mechaninis antspaudas. A.Fransas

Poelgių visuma, jų svoris, jų suderinamumas nusako žmogiškosios būtybės vertingumą. A.Fransas

Progresas galų gale sušvelnins papročius: gudobelės, kuri persodinta iš sausos dirvos į riebią, dygliai virsta žiedais. A.Fransas

Saiko jausmas mene - tai viskas. A.Fransas

Savo meile suteikiame daiktams grožio. A.Fransas

Senatvės sunkumai - tie patys gyvenimo sunkumai, tik didesni. A.Fransas

Taurių manierų išmokstama iš pavyzdžių. A.Fransas

Tiesos įtikinimo galia tokia, kokios neturi nei klaidos, nei melas. A.Fransas

Tik moterys ir gydytojai žino, koks reikalingas ir naudingas žmonėms melas. A.Fransas

Ugdykitės stiprias aistras ir tobulėkite kartu su jomis. O kai vėliau palenksite savo aistras, jų jėga taps jūsų jėga, jų didybė - jūsų grožiu. Aistros - žmogaus dvasinis turtas. A.Fransas

Vaizduotė daro žmogų jautriu menininku, o vyriškumas - didvyriu. A.Fransas

Viskam reikia saiko, net kuklumui. A.Fransas

Žmogaus mąstymui ypatingą žavesį teikia nerimas. Protas, kuriam svetimas nerimas, sukelia mano pyktį ir apmaudą. A.Fransas

Žmonių gyvenseną rodo poelgiai, o ne idėjos. A.Fransas