ANDRE KOSTOLANY

Andrė Kostolanis (angl. André Kostolany, (1906-1999) – vengrų kilmės finansininkas, spekuliantas, investuotojas.


Jei kalba eina apie pinigus, yra tik vienas taiklus žodis: DAUGIAU! – Investuotojams ir spekuliantams. A.Kostolanis

Kas turi daug pinigų, tas gali spekuliuoti; kas turi mažai pinigų, tas neturėtų spekuliuoti; kas pinigų apskritai neturi, tas privalo spekuliuoti. – Menas mąstyti apie pinigus. A.Kostolanis

Išlošti galima, pralošti – reikia. A.Kostolanis

Laimėti galima, pralošti galima, tačiau atsilošti – ne. A.Kostolanis

Spekuliuoti gali kiekvienas, tai daryti tinkamu metu – menas. A.Kostolanis

Aš nerekomenduoju savo skaitytojams ir draugams nedalyvauti Naujoje rinkoje – aš tą jiems draudžiu. (Nes visa tai gali tapti krachu). A.Kostolanis

Dalį, ką aš žinau apie ekonomiką ir finansus, išmokau ne universitetuose arba iš žinynų, bet džiunglėse. Žinoma, užmokestis už mokslus buvo didesnis nei tai man būtų kainavę Harvarde. A.Kostolanis

Finansiniai sprendimai priimami, skaitant (informaciją) laikraščiuose tarp eilučių. A.Kostolanis

Investuok auksiniais laikais ne į aukso kasėjus, bet į aukso semtuvus. A.Kostolanis

Investuotojai turėtų nusipirkti akcijų ir išgerti migdomųjų. Po kelių metų jie galės džiaugtis gražiu pelnu. A.Kostolanis

Kas neturi akcijų, kai jų kursas krenta, tas jų neturi ir kai kursas kyla. A.Kostolanis

Kas nori gerai valgyti, perka akcijas; kas nori gerai miegoti, perka obligacijas. A.Kostolanis

Niekada nereikia lėkti paskui akcijas arba tramvajų. Kantrybės: Kita(s) tikrai pasirodys. A.Kostolanis

Nusipirkite akcijų ir išgerkite valerijono, kai pabusite, jūs jau būsite uždirbęs (pinigų). A.Kostolanis

Pirkdami akcijas skirkite tam tiek pat laiko kaip ir pirkdami panaudotą automobilį! A.Kostolanis

Kostolanio „4 G“: Geld (pinigai), ir nuosavi, o ne pasiskolinti, / Gedanken (mintys), savos, o ne kažkokių biržos ekspertų, / Geduld (kantrybė), kadangi biržoje skaičiuojama taip: 2 + 2 = 5 - 1, / Glück (laimė), kurios, deja, turi ne kiekvienas. A.Kostolanis

Sėkmė biržoje yra menas, o ne mokslas. A.Kostolanis

Aš noriu būti nepriklausomas. Ir geriausia priemonė nepriklausomybei (pasiekti) yra pinigai. A.Kostolanis

Biržoje viskas įmanoma, taip ir priešingybė(s). A.Kostolanis

Biržoje pusė tiesos yra jau visas melas. A.Kostolanis

Biržoje 2 kart 2 niekada nelygu 4, bet 5 minus 1. Reikia turėti tik nervų, norint iškentėti minus 1. A.Kostolanis

Elektroninės sistemos perdirba tai, kuo jos yra maitinamos. Patenka šlamštas (niekai) – išeina šlamštas. A.Kostolanis

Pelnas biržoje yra atlygis už moralinę žalą. Pirma patiriama žala, po to ateina pinigai. A.Kostolanis

Biržos ir ekonomikos sąryšis yra toks kaip ir žmogaus, einančio pasivaikščioti su šunimi. Žmogus eina į priekį lėtai, o šuo bėga tai į priekį, tai atgal. A.Kostolanis

Birža į faktus reaguoja lygiai 10 procentų. Visa kita yra psichologija. A.Kostolanis

Visa birža priklauso tik nuo to, ar yra daugiau akcijų nei idiotų, ar daugiau idiotų nei akcijų. A.Kostolanis

Kursų kaita priklauso tik nuo to, ar daugiau yra bepročių nei (vertybinių) popierių, ar (vertybinių) popierių nei bepročių! A.Kostolanis

Jei visi žaidėjai spekuliuoja remdamiesi (tariamai) patikimais dalykais, beveik visada nepasiseka. A.Kostolanis

Ne turtingu reikia būti, bet nepriklausomu. Yra seni pilotai, yra ir drąsūs pilotai, tačiau nėra senų drąsių pilotų. A.Kostolanis

Pamąstykite apie aliuminio akcijas. („Kosto“ mintis Audi reklamoje devintame dešimtmetyje) A.Kostolanis

Jūs žinote mano idėją, kuria vadovaujuosi, žinomą vengrų čigonų muzikantų: Nė pinigų, nė muzikos! (Iš interviu 1998 rugpjūtį). A.Kostolanis

Gyventi su mažai norų ir daug mažų malonumų taip ilgai, kaip įmanoma, yra prasminga. A.Kostolanis

Po truputį stimuliuojant, tik negalima tapti rūkoriumi arba alkoholiku. A.Kostolanis

Infliacija yra kaip nikotinas arba alkoholis. A.Kostolanis

Piniginius sprendimus priimami skaitant laikraščius tarp eilučių. A.Kostolanis

Pirma ateina skausmas, tik tada pinigai. A.Kostolanis

Kiekviena prancūzų buržuazijos šeima kvailiausią sūnų siųsdavo į biržą. Tai tikrai turėjo savas priežastis. A.Kostolanis

Biržoje mums dažnai sako jausmai, ką mes turime daryti, o protas, ko mes turime vengti. A.Kostolanis

Jei spekuliuti biržoje būtų lengva, tuomet nebūtų kalnakasių, stalių ar kitų sunkių darbų darbininkų. Kiekvienas būtų spekuliantas. A.Kostolanis

Didžiausia spekuliacija pasaulyje būtų nusipirkti politiką pagal tokią vertę, kokią jis turi, ir jį parduoti tokia verte, kokią jis pats sau nustato. A.Kostolanis

Kuo daugiau patarimų laikomasi, tuo didesni nusivylimai. A.Kostolanis

Birža kyla – ateina publika, birža krenta – išeina publika. A.Kostolanis

Valstybės bankrotas? Bankų krizės? Tam tėra tik vienas atsakymas: daug triukšmo dėl nieko! A.Kostolanis

Mane nuolat stebina ekspertų nuostaba, kai doleris kyla pora pfenigių. A.Kostolanis

Mes esame ne valiutos spekuliacijos klystkeliuose, bet tikrame beprotnamyje. A.Kostolanis

Iš biržos penktadalio gyvena spekuliantai, iš keturių penktadalių – brokerių firmos. A.Kostolanis

Verslas (Mikroekonomika) ir technika yra didžiausi biržos logikos rpiešai, kadangi birža turi savo logiką. A.Kostolanis

Kol spekuliantas biržoje operuoja, laimėti pinigai yra tik pasiskolinti pinigai. A.Kostolanis

Kas nesugeba susidaryti savo nuomonę ir savarankiškai priimti sprendimą, tas neturėtų eiti į biržą. A.Kostolanis

Ekspertai (tą) sako, bet jie (to) nežino. A.Kostolanis

Du patys sunkiausi dalykai biržoje yra akceptuoti nuostolį ir negauti mažo pelno. Sunkiausia yra turėti savo nuomonę, daryti priešinga nei dauguma daro. A.Kostolanis

Kas būtų birža be kvailių?! Taip vadinamoji bendroji nuomonė biržoje nėra verta nė 10 pfenigių. A.Kostolanis

Taip pat iš kvailio galima pasimokyti, ypač to, ko nereikia daryti. A.Kostolanis