BENJAMIN FRANKLIN

Bendžaminas Franklinas (angl. Benjamin Franklin, 1706 m. sausio 17 d. Bostonas, Masačusetsas – 1790 m. balandžio 17 d. Filadelfija, Pensilvanija) – žymus JAV politikas, rašytojas, išradėjas, mokslininkas, verslininkas.


BENJAMIN FRANKLINYra trys ištikimi draugai: sena žmona, senas šuo, ir pinigai tavo piniginėje. B.Franklinas

Darbas – laimės tėvas. B.Franklinas

Pats ragink savo darbą, nelauk, kad jis tave ragintų. B.Franklinas

Tinginiui visi darbai sunkūs. B.Franklinas

Brolis gali nebūti draugu, o draugas visuomet brolis. B.Franklinas

Draugo neskubėk rinktis, dar mažiau skubėk jį keisti. B.Franklinas

Ar tu myli gyvenimą? Tad negaišk laiko, nes laikas – gyvenimo metmenys. B.Franklinas

Jeigu nori turėti laisvalaikį, negaišk laiko. B.Franklinas

Skirkite pakankamai laiko visiems reikalams; didis skubotumas – tai dideli nuostoliai. B.Franklinas

Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. B.Franklinas

Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų,o meilė darbui – lengvą. B.Franklinas

Tingėjimas – tai proto ir kūno rūdys; dažnai naudojamas raktas visada blizga kaip naujas. B.Franklinas

Anksti gulti ir anksti keltis – štai kas daro žmogų sveiką, turtingą ir protingą. B.Franklinas

Dvidešimties metų žmogų valdo norai, trisdešimties – protas, keturiasdešimties – išmintis. B.Franklinas

Kai kuriuos žmones mes vadiname laukiniais todėl, kad jų elgesys skiriasi nuo mūsų. B.Franklinas

Net sunku įsivaizduoti, kaip tobulai žmogus gali apvaldyti medžiagą. B.Franklinas

Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta. B.Franklinas

Užsiėmusį žmogų retai lanko dykūnai svečiai – prie verdančio puodo musės nelekia. B.Franklinas

Veltėdžiavimas – kaip rūdys, jis sugraužia žmogų greičiau nei nuovargis nuo darbo. B.Franklinas

Žmogus gyvas ne tuo, ką suvalgo, o tuo, ką suvirškina. Šis teiginys vienodai tinka ir protui ir kūnui. B.Franklinas

Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti. B.Franklinas

Žodžiai gali nurodyti žmogų, o veiksmai atskleisti žmogaus vidinį pasaulį. B.Franklinas

Blaivumas deda malkas į krosnį, mėsą – į puodą, duoną – ant stalo, kreditą – valstybei, pinigus – į piniginę, jėgą – į kūną, drabužį – ant nugaros, protą – į galvą, perteklių – šeimai. B.Franklinas

Būk mandagus su visais, draugiškas su dauguma, familiarus su vienu kitu. B.Franklinas

Didelė imperija, kaip ir didelis pyragas, lengviausiai valgoma iš kraštų. B.Franklinas

Didžiuokliai neapkenčia kitų žmonių išdidumo. B.Franklinas

Geriau eiti miegoti be vakarienės nei pabusti skolininku. B.Franklinas

Godumas ir laimė niekuomet nesusitiko vienas su kitu; nenuostabu, kad jie nepažįstami. B.Franklinas

Iš visų vaistų geriausi – poilsis ir susilaikymas. B.Franklinas

Išleisk vienu centu mažiau nei uždirbi – ir turėsi perteklių. B.Franklinas

Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma. B.Franklinas

Jeigu darai tai, kas nedarytina, pakęsk tai, kas nepatinka. B.Franklinas

Jeigu nori kietai miegoti, gulk į patalą su švaria sąžine. B.Franklinas

Jei nori prailginti gyvenimą, sutrumpink puotas. B.Franklinas

Jeigu sukčiai žinotų visus garbingumo pranašumus, jie liautųsi sukčiauti dėl naudos. B.Franklinas

Kadangi nesi tikras net dėl menkos valandėlės, negaišk veltui nė valandos. B.Franklinas

Kantrusis gali pasiekti viską, ko nori. B.Franklinas

Karūna neišgydo nuo galvos skausmo. B.Franklinas

Kas galingas? Tas, kuris gali įveikti savo durnus įpročius. B.Franklinas

Kas gyvena viltimi, rizikuoja mirti iš bado. B.Franklinas

Kur yra santuoka be meilės, ten atsiras meilė be santuokos. B.Franklinas

Lengviau nuslopinti pirmą norą negu pasotinti viską, kas bus po jo. B.Franklinas

Mokykime vaikus tylėti. Kalbėti jie išmoks ir patys. B.Franklinas

Narsos reikia ne tik kautynėse, bet ir tvarkant paprastus buitinius reikalus. B.Franklinas

Ne klaidos taisymas, o atkaklus jos laikymasis žemina bet kurio žmogaus ar žmonių organizacijos garbę. B.Franklinas

Neatideliokite rytdienai to, ka galima padaryti šiandien. B.Franklinas

Neklausantiems patarimų žmonėms neįmanoma padėti. B.Franklinas

Nėra jokios kitos nuodėmės, kurią taip lengva širdim ir dažnai darytų šiaip jau dori žmonės, kaip savo valdžios apgaudinėjimas. B.Franklinas

Nesantieji visada esti kalti; dalyvaujantieji visada gali pasiteisinti. B.Franklinas

Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats. B.Franklinas

Nuo tada, kai žmonės išmoko virti valgį, jie valgo dvigubai daugiau, negu reikalauja prigimtis. B.Franklinas

Nuovargis – geriausia pagalvė. B.Franklinas

Pakelės plėšikas – ar su gauja, ar vienas plėšikauja – vis tiek plėšikas; ir tauta, besirengianti neteisingam karui, nėra niekas kitas kaip didelė plėšikų gauja. B.Franklinas

Patyrimas – tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti. B.Franklinas

Pats geriausias pamokslininkas – skruzdė, o ji neištaria nė žodžio. B.Franklinas

Pyktis visada turi pagrindą, bet retai pakankamą. B.Franklinas

Po trijų dienų žmonėms įkyri tarnaitė, svečias ir lietingas oras. B.Franklinas

Prieš rodydamas mano dėmes, nusiplauk pirštą. B.Franklinas

Puikybė, per pietus mintanti tuščiagarbiškumu, vakarienei gauna panieką. B.Franklinas

Samsonas turėjo galingą kūną, bet silpną galvą, kitaip jis nebūtų nuleidęs jos paleistuvei ant kelių. B.Franklinas

Stovintis artojas daug aukštesnis už klūpantį džentelmeną. B.Franklinas

Šiame pasaulyje nieko nėra tikro, išskyrus mirtį ir mokesčius. B.Franklinas

Tai, kas prasidėjo pykčiu, baigiasi gėda. B.Franklinas

Bet kuri visuomenė, pasiryžusi paaukoti truputį laisvės vardan trupučio saugumo, nenusipelnė nei vieno ir praras abu. B.Franklinas

Tikroji garbė – tai pasiryžimas visur ir visada daryti tai, kas naudinga daugumai žmonių. B.Franklinas

Trys persikraustymai lygūs vienam gaisrui. B.Franklinas

Turbūt iš visų įgimtų aistrų mums sunkiausia įveikti išdidumą; kad ir kaip maskuojamas, kad ir kaip gujamas, slopinamas, marinamas – jis vis gyvena ir kartkarčiais prasiveržęs pasirodo visu gražumu. B.Franklinas

Upėse ir blogose vyriausybėse paviršiuje plaukioja tai, kas lengviausia. B.Franklinas

Užčiaupti burną kvailiui – nemandagu, bet leisti jam tęsti – tiesiog žiauru. B.Franklinas

  • bendzaminas franklinas biografija
  • trys istikimi zmogaus draugai suo pinigai pinigineje zmona