BLAISE PASCAL

Blaise Pascal (Blezas Paskalis; 1623 m. birželio 19 d. – 1662 m. rugpjūčio 19 d.) – prancūzų filosofas, matematikas, fizikas.


BLAISE PASCALKodėl žmogus mūsų neerzina, o proto luošis erzina? Todėl, kad šlubis suvokia, jog mes vaikštome tiesūs, o proto luošis tvirtina, jog ne jis, o mes luoši; jei ne tai, mes jaustume jam gailestį, o ne neapykantą. B.Paskalis

Kuo protingesnis žmogus, tuo daugiau jis randa originalių žmonių. Eiliniams visi vienodi. B.Paskalis

Kuo žmogus protingesnis, tuo daugiau pastebi žmonėse gero. B.Paskalis

Paskutinis žingsnis, kurį gali žengti protas – pripažinti, kad ir už jo ribų dar plyti daugybė dalykų. Jei protas nepajėgia to suprasti, jis yra menkas. B.Paskalis

Širdis, ne protas jaučia Dievą. Štai kas yra tikėjimas: širdimi, o ne protu juntamas Dievas. B.Paskalis

Apie dorovines žmogaus savybes dera spręsti ne iš atskirų jo pastangų, o iš kasdieninio gyvenimo. B.Paskalis

Jeigu žmogus pradeda suabsoliutinti savo dorybes, jį apninka ydos. B.Paskalis

Kas yra žmogus gamtoje? Niekas prieš begalybę, viskas prieš nieką, centras tarp visko ir nieko. B.Paskalis

Žmogaus prigimties esmė – judėjimas. Visiška ramybė reiškia mirtį. B.Paskalis

Žmogui niekas nėra taip nepakeliama kaip visiška ramybė: be aistrų, be reikalų, be pramogų, be veiklos. B.Paskalis

Žmogus – ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi. B.Paskalis

Žmogus, priverstas gyventi tik vienas pats ir galvoti tik apie save, nepakeliamai kenčia. B.Paskalis

Žmogus tėra nendrė, trapiausias iš gamtos kūrinių, bet tai mąstanti nendrė. Norint ją sunaikinti, nereikia apsiginkluoti visai visatai: garų, vandens lašo pakanka jam užmušti. Bet net jei visata jį sunaikintų, žmogus vis tiek būtų kilnesnis už tai, kas jį žudo, nes jis žino, kad miršta, ir žino, kad visata pranašesnė už jį, o visata nežino nieko. B.Paskalis

Dėl didžiausio gėrio triumfo negalima daryti nė mažiausio blogio. B.Paskalis

Įprotis nuslopina prigimtį. B.Paskalis

Kitaip sudėlioti žodžiai turi kitokią prasmę, o kitaip sudėliotos prasmės – kitokį poveikį. B.Paskalis

Kur kas geriau šiek tiek žinoti apie viską, negu žinoti viską apie vieną dalyką. B.Paskalis

Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas. B.Paskalis

Puikybė ir tingumas – visų ydų šaltiniai. B.Paskalis

Sąžinė – geriausia iš mūsų turimų didaktikos knygų, į ją reikia dažniausiai žvilgčioti. B.Paskalis

Šaipytis iš filosofijos – tai filosofuoti. B.Paskalis

Tikram iškalbingumui nereikia iškalbos mokslo, kaip tikram dorovingumui nereikia dorovės mokslo. B.Paskalis

Turime būti dėkingi tiems, kurie nurodo mūsų trūkumus. B.Paskalis

Vieni bijo netekti Dievo, kiti jį surasti. B.Paskalis

Visos nelaimės kyla dėl nesugebėjimo tyliai sėdėti kambaryje vienam. B.Paskalis

Visos pramogos yra sugalvotos stengiantis nuslopinti mirties baimę. B.Paskalis

  • B.Paskalio zodziai