BLOGIS

Blogis pasaulyje beveik visada kyla iš nežinojimo, o geri norai gali pridaryti tiek pat žalos kiek ir pikta valia, jei nėra išmanymo. – A. Kamiu.

Kai blogis rungiasi su kitu blogiu, paprastai vieną jų vadiname gėriu. – Autorius nežinomas.

et koks blogis yra Dievo priešas. – S. Pitagorietis.

Blogis visada brutalesnis, stipresnis, agresyvesnis. Gėris – anemiškas, silpnas, juokingas. Jis nemoka rankomis ginti savo doro veido nuo blogio smūgių. – E.Mieželaitis.

Jei mes atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį. – J. V. Gėtė.

Kas nori atsisakyti blogio, tas visuomet žino, ko nori; o tas, kas geidžia daugiau, negu turi, yra aklas abiem akimis. – J. V. Gėtė.

Kuo daugiau žmogus turi blogio, tuo labiau jį turime mylėti. – J. V. Gėtė.

Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį. – Platonas.

Pagal vergų moralę blogis kelia baimę; pagal ponų moralę sukelia ir siekia sukelti baimę būtent „geras“ žmogus, tuo tarpu „blogas“ žmogus sukelia tik panieką. – F. Nyčė.

Visiškas neišmanymas – ne didžiausias blogis; kaupti menkai įsisąmonintas žinias – kur kas blogiau. – Platonas.

Žmogų vadina blogu ne dėl to, kad jo poelgiai blogi, o dėl to, kad jie duoda pretekstą manyti, jog jis remiasi blogais principais. – I. Kantas.

Gėris nugali blogį. – Lietuvių liaudis

Didžiausia mūsų laikų blogybė – nedorybingumas. – Seneka.

Pasaulyje tik viena blogybė pranoksta tą, kai visi apie tave kalba; tai blogybė, kai niekas apie tave nekalba. – Oskaras Vaildas.

  • blogis
  • geri blogi poelgiai