DARBAS

Yra dalykų, kurie visada malonūs žvilgsniui: ugnis, vanduo ir tai, kaip dirba kiti. – Autorius nežinomas.

Bet kuris svarbus darbas turėjo būti atliktas vakar. – Autorius nežinomas.

Jeigu jūs dirbsite 8 valandas per dieną, jūs galite tapti viršininku ir dirbti 12 valandų per dieną. -–Autorius nežinomas.

Ne kiekviena diena darbe atneša ką nors naujo, bet kiekvieną dieną iš darbo galima atsinešti ką nors naujo. – Autorius nežinomas.

Paradoksas: žmonės, kurie dirba sėdėdami, gauna daugiau už tuos, kurie dirbdami stovi. – Autorius nežinomas.

Tik prisėdi padirbėti, tai būtinai kas nors pažadina! – Autorius nežinomas.

Apdovanojimas už gerą darbą – pats jo atlikimas. – R. V. Emersonas.

Darbas apsaugo mus nuo trijų didžiųjų blogybių: nuobodulio, ydų ir skurdo. – Volteras.

Darbas būtinas sveikatai. – Hipokratas.

Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.

Darbas nuo pasitenkinimo skiriasi savo prigimtimi, vis dėl to tarp jų yra tam tikras natūralus ryšys. – T. Livijus.

Darbą reikia nudirbti, o garbę – tik pasiekti. – J. Laucius.

Daryk poryt tai, ką turi padaryti šiandien - turėsi 2 laisvas dienas. – Autorius nežinomas.

Daugiau žmonių sunyksta tinginiaudami, negu išsenka dirbdami. – Nežinomas autorius.

Dėkingumas įrodomas darbais. – O. de Balzakas.

Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.

Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. – J. V. Gėtė.

Dirbantys tik spindi, o persitvarkę – ir atspindi. – J. Laucius.

Dirbk, kai liūdna, – tik darbas išblaško liūdesį. Dirbk, kad neįpultum į neviltį: niekas taip neapsaugo nuo slegiamos nykumos kaip darbas. Dirbk, kai lydi sėkmė: nėra geresnio vaisto nuo „laimėjimų svaigulio“ kaip darbas. – J. Becheris.

Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas. – H. Manas.

Gerai atliktas darbas yra meno kūrinys. – Nežinomas autorius.

Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvą. – J. V. Gėtė.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.

Įdomiame darbe ir sapnai įdomūs lanko. – Autorius nežinomas.

Jei nekalbėtume, kaip sužinotume, kiek daug dirbame? – J. Laucius.

Jeigu atsirado noras dirbti – palauk, praeis. – Autorius nežinomas.

Juo sunkiau dirbi, juo laimingesnis jautiesi. – Gary Player.

Kaip lengva nieko neveikiant būti geru. – Autorius nežinomas.

Kančia bei darbas yra du tikri žmogaus veidai. – V. Hugo.

Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis. – J. V. Gėtė.

Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.

Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu... tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė.

Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. – J. V. Gėtė.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.

Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus. – J. V. Gėtė.

Nėra pasauly sunkesnio darbo negu rašyti paprastą, sąžiningą prozą apie žmogų. – E. Hemingvėjus.

Sunkiausias darbas atrodyti užimtam, kai toks nesi. – Autorius nežinomas.

Tik pradėjus daryti kokį svarbų darbą, atsiranda kitas – dar svarbesnis. – Autorius nežinomas.

Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. – I. Kantas.

Net skruzdės liautusi dirbti, jei joms būtų duoti sparnai. – K. Bunsch.

Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje. – J. V. Gėtė.

Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą, / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą. – J. V. Gėtė.

Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės. – A. Popas.

Darbas – laimės šaltinis. – Lietuvių liaudis.

Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo. – Lietuvių liaudis.

Kas skaito (ir) rašo, (tas) duonos neprašo. – Lietuvių liaudis.

Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi. – Kinų liaudis.

  • Isejimas i pensija linkejimai
  • Palinkėjimai pensininkui
  • Išlydint į pensiją
  • sveikinimai pensijos proga
  • atsisveikinimas su kolega