DŽIUZEPĖ MADZINIS

Džuzepė Madzinis (it.Giuseppe Mazzini, (1805-1872) – italų patriotas, filosofas ir politinis veikėjas.


DZIUZEPE MADZINISKiekvienas iš mūsų gimsta idėjų ir tikėjimų atmosferoje, kurią sukuria visos ankstesnės kartos. D.Madzinis

Nepakanka nekenkti – reikia padėti savo broliams. D.Madzinis

Pastovumas yra visos kitos žmogaus dorybės papildymas. D.Madzinis

Šalis nėra tik teritorija; tam tikra teritorija yra tiktai pamatas. Šalis yra mintis, kuri kyla iš to pamato; tai yra jausmas meilės, prasmė draugijos, kuri suriša visus tos teritorijos sūnus. D.Madzinis

Žmonija – tikslas, tauta – priemonė. Be jos jūs kaip dyki stebėtojai galite garbinti žmoniją, tačiau nepajėgsite tapti jos dalimi, kad ir kaip stengsitės. D.Madzinis