FIODORAS DOSTOJEVSKIS

Fiodoras Michailovičius Dostojevskis (rus. Фёдор Миха́йлович Достое́вский, 1821 m. lapkričio 11 d., Maskva – 1881 m. vasario 9 d., Sankt Peterburgas, Rusija) – vienas žinomiausių rusų rašytojų.


FIODORAS DOSTOJEVSKISŽmogaus būties paslaptis yra ne pats jo gyvenimas, bet gyvenimo tikslas. F.Dostojevskis

Aš manau, kad visi turi pamilti gyvenimą. F.Dostojevskis

Koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gera ir teisinga. F.Dostojevskis

Kad protingai elgtumės, vien proto maža. F.Dostojevskis

Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas. F.Dostojevskis

Niekuo nesistebėti yra, aišku, kvailumo, o ne proto požymis. F.Dostojevskis

Tam ir protas, kad pasiektum tai, ko nori. F.Dostojevskis

Būti žmogumi – tai savo laimės negrįsti kitų nelaime. F.Dostojevskis

Geri žmonės nelaukia, kad jiems pirmiau gera padarytum. Jie mėgsta padėti tiems, kam to reikia. Pasaulyje yra labai daug gerų žmonių. Tik tavo nelaimė, kad tu nebuvai jų sutikęs. F.Dostojevskis

Geriausieji žmonės pasižymi tobuliausiu doriniu išprusimu ir didžiausia moraline įtaka. F.Dostojevskis

Jei žmogus pyksta, tai dar nereiškia, kad jis blogai elgiasi. F.Dostojevskis

Kas myli žmogų, tas ir jo džiaugsmą myli. F.Dostojevskis

Nepripažįsta žmonių giminė savo pranašų ir muša juos, bet myli žmonės savo kankinius ir gerbia tuos, kuriuos nukankino. F.Dostojevskis

Nuo vyno žmogus sugyvulėja, sužvėrėja, pasidaro storžievis, pameta šviesią galvą, atbunka. F.Dostojevskis

Suvokti, įsijausti galima ir teisingai, ir iš karto, bet žmogumi tapti iš karto negalima, žmogų savyje reikia išugdyti. F.Dostojevskis

Tas, kuris išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo visą pasaulį. F.Dostojevskis

Tūlas žmogus juoku taip išsiduoda, kad jūs staiga sužinote apie jį viską iki nago juodymo. Net ir neabejotinai išmintingas juokas kartais esti pasibjaurėtinas. Juokas pirmų pirmiausia turi būti nuoširdus. F.Dostojevskis

Žmogaus linksmumas – nuostabus bruožas. F.Dostojevskis

Žmogus gali klysti. Klaida nelaikoma apgaule... Teisingas reikalas nežus ir dėl kelių klaidų. Bent jau idėja, kuria viskas grindžiama, liks nepajudinama. Nepavyks vienas žingsnis – pavyks kitas. F.Dostojevskis

Žmogus gali tvirtai pasijusti, kai jis tampa visumos dalis. F.Dostojevskis

Žmogus – ištisas pasaulis, kad tik svarbiausioji jo paskata būtų tauri. F.Dostojevskis

Žmogus yra paslaptis. Ją reikia įspėti, ir jeigu ją narpliosi visą gyvenimą, tai nesakyk, kad veltui praleidai laiką; aš spėju tą paslaptį, nes noriu būti žmogumi. F.Dostojevskis

Žmogaus siela yra arena, kurioje kovoja Dievas su velniu. F.Dostojevskis

Abstrakčiai mylėdamas žmoniją, beveik visada myli save patį. F.Dostojevskis

Aš negaliu įsivaizduoti, kad šautų kuomet mintis, jog nėra ko veikti. F.Dostojevskis

Aš nenoriu ir negaliu sutikti, kad blogis būtų normali žmonių būklė. F.Dostojevskis

Baimė – tai visokio melo padarinys. F.Dostojevskis

Be didžiadvasiškų idėjų žmonija negali gyvuoti. F.Dostojevskis

Be idealų, tai yra be daugmaž aiškių troškimų ko nors geresnio, niekada negalima tikėtis gražios tikrovės. F.Dostojevskis

Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią. F.Dostojevskis

Buvimas su vaikais gydo sielas. F.Dostojevskis

Drąsa – būti ir išlikti pačiu savimi. Baimė – nusidėti tiesai ir sąžinei. F.Dostojevskis

Dykinėjimas neatneša laimės. F.Dostojevskis

Egoistai pareigos vengia ir bijo jos; jie visada bailiai šlykštisi kuo nors įsipareigoti. F.Dostojevskis

Formulė "du plius du lygu penki" yra savaip patraukli. F.Dostojevskis

Geriau būti nelaimingam, bet žinoti, negu laimingam ir gyventi ... kaip kvailiui. F.Dostojevskis

Humoras yra didis sąmojingumas. F.Dostojevskis

Ir didelė nelaimė kartais baigiasi didele, nors ir nematoma laime. F.Dostojevskis

Yra pasaulyje trys niekšų rūšys: naivūs niekšai, įsitikinę, kad jų niekšybė yra didžiausia dorybė, niekšai, kurie gėdijasi savo niekšybės, bet vis dėlto linkę ją užbaigti, ir pagaliau tiesiog niekšai, grynakraujai niekšai. F.Dostojevskis

Įsimylėti nereiškia mylėti... Įsimylėti galima ir neapkenčiant. F.Dostojevskis

Jausmas apsivalo tik tada, kai jį paliečia aukštesnis grožis, idealo grožis. F.Dostojevskis

Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į kiekvieną lojantį šunį, tai tikslo niekad nepasieksi. F.Dostojevskis

Jėgai nereikia keiksmažodžių. F.Dostojevskis

Jis buvo malonus su tais, kuriems darė gera, ir ypač su tais, kuriems darė geriau. F.Dostojevskis

Jokia migla neatlaikys tiesos spindulių. F.Dostojevskis

Kai ką naudingiau turėti tarp priešų negu tarp draugų. F.Dostojevskis

Kai matau kaip žmonės, nežinodami ką veikti, prasimano apgailėtinų užsiėmimų ir pramogų, aš ieškau knygos ir tariu sau: vien šito pakanka visam gyvenimui. F.Dostojevskis

Kas ūmai nustoja gerbęs kitus, tas pirmiausia negerbia savęs. F.Dostojevskis

Ko nepadaro genijus, padaro kantrybė. F.Dostojevskis

Kvailys, pripažinęs esąs kvailys, jau nėra kvailys. F.Dostojevskis

Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia ir mus pačius. F.Dostojevskis

Meluoja tik vieni niekšai. F.Dostojevskis

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. F.Dostojevskis

Neribota savimeilė ir išpuikimas nėra orumo požymis. F.Dostojevskis

Niekas taip negundo žmogaus kaip jo sąžinės laisvė. F.Dostojevskis

Pagyrimas visada tyriaširdis. F.Dostojevskis

Palaistyti žemę savo džiaugsmo ašaromis ir mylėti tas džiaugsmo ašaras. F.Dostojevskis

Pavyduoliai labiausiai iš visų linkę atleisti, ir visos moterys tai žino. F.Dostojevskis

Pinigai yra nukalta laisvė. F.Dostojevskis

Polemizuojant nepaprastai paranku išaiškinti idėją. F.Dostojevskis

Prasti tavo popieriai, jei nustojai suprasti ironiją, alegoriją, juokus. F.Dostojevskis

Slopinti savo pareigingumą, nepripažinti priedermių, o reikalauti sau visų teisių, yra tik kiaulystė. F.Dostojevskis

Tauriausias ir būdingiausias mūsų liaudies bruožas – teisingumas ir jo troškimas. F.Dostojevskis

Taurios mintys vertesnės už puikų stilių. Stilius, galima sakyti, yra išorinis drabužis, o mintis – drabužio dengiamas kūnas. F.Dostojevskis

Tik darbu ir kova įgyjamas nepriklausomumas ir savigarba. F.Dostojevskis

Tikroji tiesa ir tikras grožis visada verčia mus visiems viską atleisti. F.Dostojevskis

Veiklus žmogus jau darbo pradžioje mato tiek darbų, kad nesiskųs negaunąs darbo, o tuoj pat susiras jo pats ir bent šį tą nuveiks. F.Dostojevskis

Viešumas ir visuotinė teisė – kilni ir išganinga teisė. F.Dostojevskis

  • dostojevskis citatos
  • fiodoro dostojevskio mintys
  • Isgelbejai viena zmogu isgelbejai visa pasauli