GEORGE NOEL GORDON BYRON

Džordžas Noelis Gordonas Baironas (angl. George Noel Gordon Byron, 1788 m. sausio 22 d. – 1824 m. balandžio 19 d.) – XIX a. pradžios anglų poetas, vienas iš žymiausių romantizmo ir vienas iš ryškiausių „pasaulio sielvarto“ poezijos atstovų.


GEORGE NOEL GORDON BYRONMeilė – nežymi vyro gyvenimo dalelė, moteriai ji – visas gyvenimas. D.Baironas

Meilė pilna švelnumo malonaus,/ Užgrūdinta klaidų ir sielvarto gilaus,/ Vis tokia pat ilgus metus ji bus:/ Tvirta ir išdidi – stebuklas nuostabus. D.Baironas

Meilės žaizdos gal ne visada mirtinos, bet užtat niekada neužgyja. D.Baironas

Vyro meilė ir jo gyvenimas yra du skirtingi dalykai, o moters meilė – visa jos egzistencija. D.Baironas

Džiaugtis gali tik tas, kuris teikia džiaugsmą kitiems. D.Baironas

Iš visų kelių į širdį – gailestingumas pats trumpiausias. D.Baironas

Jaunystė svajoja apie šlovę. D.Baironas

Jei aš juokčiausi iš kiekvieno mirtingo dalyko, tuomet neliktų laiko raudoti. D.Baironas

Kas nemyli savo šalies, nieko negali mylėti. D.Baironas

Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. D.Baironas

Nieko nėra sunkiau už pradžią. Nebent pabaiga... D.Baironas

Palaimingos jaunystės dienos. Senatvė mėgsta grįžti į jas pro laiko miglą. Senas žmogus sutemoj prisimena saulėtas ryto valandas. D.Baironas

Sielvartas – išminties šaltinis. D.Baironas

Tas, kuris nemyli savo šalies, nemyli nieko. D.Baironas

Vargas – išmintingųjų mokytojas. D.Baironas

Vieno lašo rašalo pakanka pažadinti mintis milijonui žmonių. D.Baironas

Žmogaus darbai ir žygiai svarbesni už jo metus. D.Baironas