GĖRIS

Dorybė, gerumas, taurumas – tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. – E. M. Remarkas.

Dvi savybės – gerumas ir kuklumas – niekada neturėtų žmogaus varginti. – R. L. Stivensonas.

Gerumas – tai vienintelis drabužis, kuris niekuomet nenutriūšta. – R. V. Emersonas.

Gerumas myli žmones daugiau, negu jie užsitarnauja. – Džozefas Jubertas.

Kas širdimi geras, tas ir prastu drabužiu kilnus. – G. Freitagas.

Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas.

Pirmiausia būkite geri; gerumas nuginkluoja daugumą žmonių. – Žanas Batistas Lakorderas.

Melo priežastimi gali būti ir lengvabūdiškumas arba netgi geraširdiškumas; dar daugiau, melu galima siekti tikrai gero tikslo; bet pats siekimo būdas vien savo forma yra žmogaus nusikaltimas sau pačiam ir niekšybė, kuri turi padaryti žmogų vertą neapykantos jo paties akyse. – I. Kantas.

O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. – Evangelija pagal Matą, 5, 39).

Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis. – Kinų liaudis.

Blogis visada brutalesnis, stipresnis, agresyvesnis. Gėris – anemiškas, silpnas, juokingas. Jis nemoka rankomis ginti savo doro veido nuo blogio smūgių. – E. Mieželaitis.

Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio. – J. V. Gėtė.

Gėrio, kurio aš nedarau, niekas negali man padaryti. – H. Gmeineris.

Grožis – tai moralinio gėrio simbolis. – I. Kantas.

Jei mes atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį. – J. V. Gėtė.

Kas trokšta apsaugoti kito |gėrį, visų pirma apsaugo savąjį. – Konfucijus.

Net ir gėris turi dvi puses – gerąją ir blogąją. – S. J. Lecas.

Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. – R. Cecilis.

Gėris nugali blogį. – Lietuvių liaudis.

Padaryk mane gerumo ženklu. – V. Sladkevičius.

Gyvenkime gerumu ir viltimi. – V. Sladkevičius

  • geruymas tekstas
  • gerumas citatos
  • padėka už gerumą
  • padekos zodziai uz geruma
  • grazus žodžiai apie geruma