GYVENIMAS

Gyvenimas yra Dievo sapnuojamas sapnas. – L. Borchesas.

Alkoholis – tai anestezija, leidžianti ištverti operaciją vardu gyvenimas. – Dž. B. Šo.

Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.

Dykaduoniškas gyvenimas – tai priešlaikinė senatvė. – J. V. Gėtė.

Geresniam gyvenimui nereikia efektyvumo, produktyvumo, reitingų ir rodiklių, nei ryškių šviesų – geresniam gyvenimui reikia lietaus ir šešėlių, mažų kasdieninių krizių, pasimetimo visiško (kartais), nejaukių pauzių, po kuriu norisi juoktis, kartais reikia ką nors pamesti ir ką nors atrasti (daiktą, bet galima ir žmogų... ar koki idealą... ).. reikia neskubėjimo, atsipalaidavimo, privatumo... – Rasa Baločkaitė.

Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. – R. Tagorė.

Gyvenimas gražus, kai savo vidaus spinduliais jį nušvieti, kai savo vidaus šiluma jį sušildai. – S. Nėris.

Gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, ir tragedija tiems, kurie jaučia. – Martis Larnis.

Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažinti tokį, koks jis yra, pirmiausia mėginant jį suprasti, o paskui tobulinti. – R. Tagorė.

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. – M.de Montenis.

Gyvenimas – tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. – Gi de Mopasanas.

Gyvenimas – tai solo smuiku klausant publikai, tiktai mokytis groti tenka koncerto metu. – S. Batleris.

Gyvenimas trumpas, bet panobuodžiauti visada suspėji. – Ž. Renaras.

Gyvenimas trumpas – menas amžinas. – Hipokratas.

Gyvenimas visada rimtas, bet visada gyventi rimtai – negalima. – G. K. Čestertonas.

Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra – tai gauti. – O. Vaildas.

Gyvenimo esmės ir jo reiškinių supratimas gali apsaugoti būtį nuo išnykimo ir suteikti naujo gyvybės džiaugsmo. – V. Mykolaitis-Putinas.

Gyvenimo paslaptis – mėgautis nusivylimais, kai jus bjauriai, labai bjauriai apgaus. – Nežinomas autorius.

Gyvenimo prasmė yra būti su žmonėmis, kuriuos myli ir kurie myli tave. – Shakira Mebarak Ripoll.

Gyventi be naudos – prieš laiką mirti. – J. V. Gėtė.

Išorinį padorumą visada sąlygoja vidinis gyvenimas. – J. V. Gėtė.

Jaučiu, kad gyvenimas dalijamas į siaubingą ir apgailėtiną. – V. Alenas.

Jaunystės požiūriu gyvenimas yra begalinė ateitis; senatvės – labai trumpa praeitis. – A. Šopenhaueris.

Jei gyvenimas – scena, tai žmona despotška režisierė. – Jeronimas Laucius.

Jei nori jaunai atrodyti, reikia gyventi santūriai, po truputį valgyti ir meluoti apie savo amžių. – V. Mizneris.

Kas bailiai rūpinasi, kaip čia nepraradus gyvenimo, niekuomet juo nesidžiaugs. – I. Kantas.

Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.

Kas nesupranta, kad geras gyvenimas, santaika ypač reikalingi žmonių laimei ir gerovei! Skirtingi įsitikinimai be tarpusavio pakantumo būdavo ir esti didžiausių vaidų ir neapykantos šaltinis. – J. Blažys.

Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. – Henry David Thoreau.

Kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir gyvenimo. – R. V. Emersonas.

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. – Ch. Ortega I Gasetas.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas - tai dienoraštis, kuriame ketinama įrašyti vieną istoriją, o įrašoma kita. – J. M. Barrie.

Mažiausiai mirties bijo tie žmonės, kurių gyvenimas turi didžiausią vertę. – I. Kantas.

Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.

Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. – D. Sarnoffas.

Reikia, nugyventi ilgą gyvenimą ir pasenti, kad suprastum, koks jis trumpas. – A. Šopenhaueris.

Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi. – B. Šo.

Tarp gražių pietų ir gyvenimo yra tik vienas skirtumas: tai, kas saldu, valgoma pietų pabaigoje. – R. L. Stivensonas.

Tas, kuris gyvenimu žaidžia, visuomet pralaimi, o kuris nemoka sau įsakyti, tuoj pat tampa vergu. – J. V. Gėtė.

Tiesą sakant, tik nedaugelis gyvena šiandien. Dauguma rengiasi gyventi vėliau. – Dž. Sviftas.

Tik tas gyvenimo ir laisvės vertas, / Kuris kasdien dėl jų į kovą stos. – J. V. Gėtė.

Visi nori gyventi ilgai, bet niekas nenori pasenti. – Dž. Sviftas.

Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė.

Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. – Ch.Ortega I Gasetas.

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.

Žvelk gyveniman, jis moko už knygas labiau. – J. V. Gėtė.

Ariu penkias dienas, kad gyvenčiau likusias dvi. – Autorius nežinomas.

Gyvenimas yra tarsi plaukiantis debesis, kuris atsiranda. Mirtis yra tarsi plaukiantis debesis, kuris išnyksta. – Budizmas ZEN.

Gyvenimas – tik nesibaigiantys reikalai. – Autorius nežinomas.

Gyvenime kaip pasakoje – kuo toliau, tuo baisiau. – Autorius nežinomas.

Kuo ilgesnė diagnozė, tuo trumpesnis likęs gyvenimas. – Autorius nežinomas.

Mintys - juodraštis, gyvenimas - švarraštis, nors neaišku, katras purvinesnis. – Autorius nežinomas.

  • Gražūs zodziai moteriai
  • Citatos apie gyvenimo prasme
  • pamastimai apie gyvenimai
  • grazus zodziai apie gyvenima
  • gražūs posakiai apie gyvenimą