HENRY WARD BEECHER

Henry Ward Beecher (June 24, 1813 – March 8, 1887) was an American Congregationalist clergyman, social reformer, and speaker, known for his support of the abolition of slavery, his emphasis on God's love, and his 1875 adultery trial.


HENRY WARD BEECHERAtkaklumas nuo užsispyrimo skiriasi tuo, kad pirmojo šaltinis – didelis noras, o antrojo, priešingai, – didelis nenoras. H.Byčeris

Negalima laikyti išmintingu tokio žmogaus, kuris prireikus nemoka būti pakvaišėliu. H.Byčeris

Bažnyčios skola yra velnio atlyginimas. H.Byčeris

Cinikas – tai žmogus pelėda, budraujanti prietemoje ir akla šviesoje, mėgstanti dvėseną ir niekinanti prakilnią laukinieną. H.Byčeris

Cinikas visų žmonių poelgius skirsto į dvi kategorijas: atviras niekšybes ir slaptąsias. H.Byčeris

Išdavimas – vaisius , kuriam geriausia kaboti ant vienos iš laisvės medžio šakų. H.Byčeris

Meilė – daugiau nei teisingumas. H.Byčeris

Nėra stipresnio nugalėtojo už tą, kuris nugalėjo pats save. H.Byčeris

Paremti geru žodžiu, patekusį į bėdą, dažnai svarbu taip pat kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandaus ir saugaus judėjimo per gyvenimą. H.Byčeris

Pasaulyje nėra niekingesnio bylinėjimosi už tą, į kurį žmogus įsivelia savo sąžinės teisme. H.Byčeris

Pralaimėjimas mūsų kaulus paverčia titnagu, silpną kūną – raumenimis, o žmogų – nenugalimu. Būtent tai formuoja tą didvyrių prigimtį, kuri valdo pasaulį. Todėl nebijokite pralaimėjimų. H.Byčeris

Niekada nebūsite taip arti pergalės, kaip pralaimėdami dėl garbingo reikalo. H.Byčeris

Siela be vaizduotės – tarsi observatorija be teleskopo. H.Byčeris

Skepticizmas – nederlingas kraštas be uostų ir švyturių. H.Byčeris

Tik išbandžiusios sužinosite, ar vyrai prieinamu. Vis dėlto prie vyro turite eiti per reikiamas duris. H.Byčeris