HIPPOKRATES

Hipokratas (Ιπποκράτης; Hippokrates, lot. arklių tramdytojas, 460 m. pr. m. e. Kosos sala – 377 m. pr. m. e.) – garsiausias Antikinės Graikijos ir 18 kartos gydytojas savo šeimoje, atsisakęs religiško požiūrio į ligas, daugiausiai dėmesio skyręs profilaktikai ir diagnostikai. Medikų duodama Hipokrato priesaika išliko iki šių dienų, tačiau tikėtina, kad ši priesaika nėra sukurta Hipokrato.


HIPPOKRATESGyvenimas trumpas, meno kelias ilgas; gera proga trumpalaikė; patyrimas apgaulingas; išmanymas sunkus. Todėl ne tik gydytojas turi naudotis viskuo, kas būtina, bet ir ligonis, ir artimieji, ir visos išorinės aplinkybės privalo padėti jam darbuotis. Hipokratas

Gyvenimas toks trumpas, o mokslo kelias toks ilgas. Hipokratas

Gyvenimas trumpas – menas amžinas. Hipokratas

Darbas būtinas sveikatai. Hipokratas

Dykinejimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. Hipokratas

Gelumbės pirkliai valo gelumbę ją dulkinant, o organizmas apvalomas sportuojant. Hipokratas

Gimnastika, fiziniai pratimai, ėjimas turi įsitvirtinti kasdienėj buity visų, kurie nori būti darbingi, sveiki, gyventi pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą. Hipokratas

Girtavimas – vaikų silpnumo ir ligotumo priežastis. Hipokratas

Gydant ligonius, iš pradžių privalo būti žodis, po to vaistai ir tik vėliai – peilis. Hipokratas

Kilnu numalšinti skausmą. Hipokratas

Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. Hipokratas

Medicina yra tas pats kilniausias iš visų menų. Hipokratas

Mūsų maisto medžiagos turi būti vaistai, o mūsų vaistai – maisto medžiagos. Hipokratas

Prigimtinė gydomoji jėga, slypinti kiekviename iš mūsų, yra giliausias sveikatos šaltinis. Hipokratas

Reikia gydyti ne ligą, o ligonį. Hipokratas

Savo gyvenimą ir savo meną visuomet laikyti švarų ir gryną. Į kokius namus benueičiau, rūpinsiuos tik ligonio gerove. Susilaikysiu nuo savanaudiškų ir nedorų veiksmų. – Iš Hipokrato priesaikos. Hipokratas

Svarbiausia – nepakenkti. Hipokratas

Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną. Hipokratas

Užsiimsiu medicinos menu, gyvendamas nesavanaudiškai ir dorai. – Iš Hipokrato priesaikos. Hipokratas

Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties. Hipokratas