IŠMINTIS

Aukščiausioji žmogiškoji išmintis - sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir išlaikyti ramybę per visas audras. – D.Defo.

Dieve, duok man kantrybės, kad nesipriešinčiau tam, ko negaliu pakeisti, drąsos - kad pakeisčiau tą, ką galiu, ir išminties - kad visada sugebėčiau viena nuo kita atskirti. – K. Vonegutas.

Išmintis yra žmonių pažinimas. – Konfucijus.

Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus. – Seneka.

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. – Aischilas.

Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę arklio nekeičia. – A. Linkolnas.

Išmintingasis atmeta nesaikingumą, vengia ištaigos ir atsisako pertekliaus. – Lao Dzė.

Menas būti išmintingam - tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. – V. Džeimsas.

Kas niekada nedarė kvailysčių, tas ne toks išmintingas, kaip jam atrodo. – F. de Larošfuko.

Kaip nėra nieko kvailesnio už išmintį ne vietoje, taip nieko negali būti negudresnio už paiką protingumą. – Erazmas Roterdamietis.

Teisti pačiam save - kur kas sunkiau, negu teisti kitą. Jei sugebėsi gerai save teisti, tas rodys, kad esi tikras išminčius. – A. de Sent Egziuperi.

Niekada nebijok šešėlių. Jie tik reiškia, kad netoliese šviečia šviesa. – Ruth Renkle.

Tikrai gerai palikti pėdsakus laiko smėlyje, tačiau dar svarbiau įsitikinti, kad jie nukreipti teisinga kryptimi. – James Branch Cabell.

Tikroji išmintis - pasaulio pažinimas per skausmą, džiaugsmą, sunkiu triūsu, išnaudojant kiekvieną akimirką, kiekvieną atodūsį, kol tai taps mūsų savastimi, nes tik tai, kas tvirtai įsišaknyja mūmyse, yra tikroji mūsų esybės dalis. – Tomas Vulfas.

Dažnai pakanka ir vieno žodžio, kad pasirodytum išmintingas arba kvailas. – Konfucijus.

Būk mokinys! Stenkis labiau, negu kiti mano, kad reikėtų. Pasitikėk labiau, negu kiti mano esant išmintinga. Būk naudingas labiau, negu kiti mano esant praktiška. Tikėkis daugiau, negu kiti mano esant įmanoma - Martynas Survila.

Su išmintimi ateina ir požiūrio platumas. – Henry David Thoreau.

Išminčius yra tas, kuris daro gerus darbus sekdamas Dievu. – Sekstas Pitagorietis.

Išminčius tas, kuris pagarbiai kalba kitiems apie Dievą ir Viešpats labiau vertina išminčių, nei savo paties darbus. – Sekstas Pitagorietis.

Ne malonumas, o skausmo nebuvimas rūpi išminčiui. – Aristotelis.

Nieko nėra maloniau, kaip įkopti be vargo / Į tas šviesiąsias viršūnes, kurias jau pasiekę išminčiai. – T. Lukrecijus Karas.

Teisti pačiam save - kur kas sunkiau, negu teisti kitą. Jei sugebėsi gerai save teisti, tas rodys, kad esi tikras išminčius. – A. de Sent Egziuperi.

Viską, ką turi Dievas, turi ir išminčius. – Sekstas Pitagorietis.

Protingo žmogaus lūpose glūdi išmintis. O bukapročio nugarai lieka tik lazda. – Autorius nežinomas.

Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso patarimo. – Pat 12, 15.

Didžioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas. – Lao Dzė.

Išmintis – patirties duktė. – L. da Vinčis.

Išmintį grindžia kantrybė. – Platonas.

Didi išmintis mažoj galvelėj sutelpa. – Lietuvių liaudis.

Didi išmintis pro mažą gerklę neišlenda. – Lietuvių liaudis.

Didelis juokas - maža išmintis. – Lietuvių liaudis.

Išmintingam nepritinka pykti. – Lietuvių liaudis.

  • ismint
  • išmintis
  • zodziai ismintis
  • ismintis
  • tibeti isminciu posakiai