ĮSTATYMAI

Įstatymas, slypintis mumyse, vadinasi sąžinė. Sąžinė iš teisybės yra mūsų poelgių derinimas su šiuo įstatymu. – I. Kantas.

Įstatymas valdo žmones, protas - įstatymą. – T. Fuleris.

Įstatymas, išleistas neatsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvena liaudis, nebus veiksmingas. – Kung Sun Jangas.

Kai bus teisingi įstatymai, bus teisingi ir žmonės. – A. Fransas.

Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. - Napoleonas.

Įstatymai visuomet geri...jų sumanytojams. – Jeronimas Laucius.

Dura lex, sed lex. Griežtas įstatymas, bet įstatymas. – Lotynų kalba.