KHALIL GIBRAN

Chalilis Džibranas (gimė kaip Džubranas Chalilis Džubranas arab. Jubrān Khalīl Jubrān; g. 1883 m. sausio 6 d. – m. 1931 m. balandžio 10 d.) – žymus Libano rašytojas, poetas, dailininkas.


KHALIL GIBRANDarbas – tai meilė, kuri visiems matoma. Ir jeigu jūs negalite dirbti su meile, būtų geriau, kad paliktumėte savo darbą ir, sėdėdami prie šventyklos vartų, prašytumėte išmaldos tų, kurie dirba su džiaugsmu. K.Gibranas

Darbas yra kasdieninė mūsų gyvenimo giesmė. K.Gibranas

Dykaduoniauti – tai tapti svetimam metų laikams, išlįsti iš gyvenimo eisenos, kuri didingai ir didžiai paklusniai žengia į amžinybę. K.Gibranas

Grožis ryškiau šviečia širdyje to, kuris jo trokšta, o ne akyse to, kuris į jį žiūri. K.Gibranas

Jeigu nesuprantat draugo visomis aplinkybėmis, niekad jo nesuprasite. - Smėlis ir puta. K.Gibranas

Kai dirbate, jūs esat fleita, kurios širdyje valandų šnabždesys virsta muzika. K.Gibranas

Kai džiaugiatės, pažvelkit gilyn sau į širdį ir suvoksit, jog dabar jus džiugina tai, kas anksčiau jus liūdino. Kai liūdite, vėl pažvelkit sau į širdį ir pamatysit, kad iš tikrųjų verkiate dėl to, kas anksčiau jus linksmino. – Pranašas. K.Gibranas

Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą. - Smėlis ir puta. K.Gibranas

Mes nesuprasime viens kito, kol nesupaprastinsim kalbos iki septynių žodžių. - Smėlis ir puta. K.Gibranas

Nuolat plušėdami jūs iš tiesų mylit gyvenimą. K.Gibranas

Vyrai, neatleidžiantys moterims mažų jų nuodėmių, niekad nesidžiaugs jų didžiom dorybėm. - Smėlis ir puta. K.Gibranas

  • K.Gibran
  • gibran mintys apie muziką
  • kahlil gibran mintys
  • kahil gibran eiles