LAIMĖ

Dauguma žmonių yra tiek laimingi, kiek mano esą. – A. Linkolnas.

Dorovė, tiesą sakant, yra mokymas ne apie tai, kaip mes turime pasidaryti laimingi, bet apie tai, kaip turime tapti verti laimės. – I. Kantas.

Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, – Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.

Jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti laukiamajam. – Ž. Renaras.

Kančia - natūralus laimės ir džiaugsmo antipodas. – E. Mieželaitis.

Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.

Laimė yra vidinis darbas. – Autorius nežinomas.

Laimė, kaip ir sveikata: mes imame ją branginti tik tuomet, kai jos netenkame.

Laimė – kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, vadinasi, ji yra. – I. Turgenevas.

Laimė nėra tik dovana - tai atsakomybė, ir mes visi turime už ją kovoti. – Šakira.

Laimė - tai mūsų sugebėjimų panaudojimas kasdieniniame gyvenime. – O. de Balzakas.

Laimė - tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma - kitur. – N. S. de Šamforas.

Laimė - trumpa stotelė tarp ”per mažai” ir ”per daug”. – M. Heidegeris.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.

Laimės paslaptis daryti ne tą, ką kievienas mėsgtame, o pamėgti, ką kiekvienas turime daryti. – Seras Džeimas M. Baris.

Neturėjimas visko, ko nori, yra neišvengiama sudedamoji laimės dalis. – Bertrand Russell.

Nėra žmogaus, kuriam gyvenimo loterijoje tektų tik laimėjimai. – B. Prusas.

Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje.

Sėkmė reiškia gavimą to, ko nori. Laimė yra pasitenkinimas tuo, ką gauni. – Autorius nežinomas.

Visos mūsų kančios kyla iš visuomenės, o dvasios ramybė šalia sveikatos sudaro svarbiausią mūsų laimės elementą. – A. Šopenhaueris.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. – E. A. Po.

Žmogus gyvena tikrą gyvenimą, jeigu laimingas kitų laime. – J. V. Gėtė

Darbas – laimės šaltinis. – Lietuvių liaudis.

Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime. – Kiniečių liaudis.

Kur širdis, ten ir laimė. – Lenkų liaudis.

  • MINTYS APIE LAIME
  • mintys apie laime
  • zodziai apie laime
  • www.sentencijos.eu
  • anything