LAO DZĖ

Laodzi (pinyin: Lǎozǐ; kitomis romanizacijos sistemomis: Lao tzu, Lao Tse, Laotze, Laozi; liet. kartais Lao Dzė) – senovės Kinijos filosofas, tradiciškai laikomas vienu daoizmo pradininku. Vėliau – daoizmo dievybė.


LAO DZENėra didesnės nelaimės negu pasiduoti troškimams, didesnio nusikaltimo negu nepasotinamumas ir didesnės bėdos negu pelno troškulys. Lao Dzė

Jei liaudis mirties nepaiso, tai todėl, kad jos gyvenimas per sunkus. Lao Dzė

Liaudis badauja, kai vyriausieji per daug mokesčių lupa. Lao Dzė

Liaudis tampa užsispyrusi, kai jos vyriausieji per daug sumano. Lao Dzė

Neaukštink nusipelniusių, kad liaudis neturėtų pretekstų ginčams. Lao Dzė

Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų. Lao Dzė

Tas, kuris, įgijęs turtų ir garbės, pasipučia, nelaimę užsitraukia. Lao Dzė

Kuo toliau eini, tuo mažiau žinai. Lao Dzė

Tas, kuris žino, nekalba, o tas, kuris kalba, nežino. Lao Dzė

Žinojimas - tai ne mokslingumas. Mokslingumas - tai ne žinojimas. Lao Dzė

Blogų poelgių priežastis yra sunkiai pasiekiami turtai. Lao Dzė

Didžioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas. Lao Dzė

Gerai eiti, vadinasi, nepalikti paskui save nei vėžių, nei pėdsakų. Gerai kalbėti, vadinasi, nei daryti klaidas, nei rizikuoti sulaukti priekaištų. Lao Dzė

Geriems būti geram ir geram būti negeriems - štai didžiausias gerumas. Lao Dzė

Imdamasis ko nors sunkaus, pirma pradėk nuo lengvo. Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo. Lao Dzė

Išmintingasis atmeta nesaikingumą, vengia ištaigos ir atsisako pertekliaus. Lao Dzė

Išmintingas žmogus nekaupia, kad paslėptų nuo kitų. Kuo jis labiau žmonėms pagelbsti, tuo didesni ir jo paties turtai; kuo atiduoda jis daugiau, tuo jis ir pats daugiau įgyja. Lao Dzė

Jei nori vesti žmones, eik paskui juos. Lao Dzė

Jei turi katiną, kurio pareiga gaudyti peles, naikinti jas už jį yra tas pats, kas tašyti sijas už stalių. Retai atsitinka, kad tas, kuris už stalių sijas tašo, rankos nesusižeistų. Lao Dzė

Kai visi sužino, kad grožis gražus, atsiranda bjaurumas; kai visi sužino, kad gėris - geras, atsiranda blogis; Lao Dzė

Nepaliaujamai galandamas kardas greitai praranda ašmenis. Lao Dzė

Niekas nepajėgia išsaugoti salės, pilnos aukso ir nefrito. Lao Dzė

Palaiminti idiotai, nes jie yra laimingiausieji žmonės žemėje. Lao Dzė

Pergalę, pasiektą mūšyje, derėtų švęsti pagal gedulo apeigas. Lao Dzė

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka. Lao Dzė

Sunkiausią pasaulio darbą nuo lengvo pradėti, o didžiausius darbus nuo smulkmenų. Lao Dzė

Tas, kuris išmano ir dedasi neišmanančiu, yra šaunuolis. Tas, kuris neišmano ir dedasi išmanančiu, yra ligonis. Lao Dzė

Tas, kuris klaidas savo pastebėjo, daugiau nebeklysta. Lao Dzė

Tas, kuri kovoja dėl Meilės, nugali. Lao Dzė

Tas, kuris pergales grožiu laiko, turėtų žudydamas džiaugsmo rasti. Lao Dzė

Tas, kuris trokšta pasiekti nemirtingumą, o kamuojasi dėl to, kad jo mokytojas mirė, nežino, ko mokytis trokšta. Lao Dzė

Tas, kuris vienodai apdairus tiek darbo pradžioje, tiek pabaigoje, nepralaimi. Lao Dzė

Tas, kuris žengia dideliais žingsniais, toli nenueis. Lao Dzė

Tūkstantį mylių besitęsianti kelionė dažniausiai prasideda paprastu žingsniu. — „Tao Te Čingas“

  • lao dze
  • laodzi zo
  • lao tzu citatos
  • Lao Dzė
  • lao dze citatos