MALONUMAS

Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.

Malonumas skirtas gražiam kūnui, o skausmas - gražiai sielai. – O. Vaildas.

Ne malonumas, o skausmo nebuvimas rūpi išminčiui. – Aristotelis.

Nežinau kito malonumo už pažinimą. – F. Petrarka.

Patirkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai. – Seneka.

Pats didžiausias malonumas - padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite. – K. Chabardas.

Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą, / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą. – J. V. Gėtė.

Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės. – A. Popas.

Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas

Didžiausias malonumas yra savo šalyje jaustis saugiam. — Andrius Janukonis

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių. – Prancūzų liaudis.