MARCUS TULLIUS CICERO

Markas Tulijus Ciceronas (Marcus Tullius Cicero , 106 m. pr. m. e. sausio 3 d. – 43 m. pr. m. e. gruodžio 7 d.) – romėnų politikas, retorikas, filosofas ir rašytojas.


MARCUS TULLIUS CICERODraugystė svečiuojasi visų žmonių gyvenime, bet norint ją išlaikyti, kartais tenka pakęsti nuoskaudą. Ciceronas

Meilė tėvams – visų dorybių pamatas. Ciceronas

Teisingumui yra iškilniausia dorybė. Ciceronas

Tik veikla suteikia dorybei tikrąją vertę. Ciceronas

Draugai – geriausias gyvenimo papuošalas. Ciceronas

Draugystė geresnė už giminystę. Ciceronas

Draugystė įmanoma tik tarp dorų žmonių. Ciceronas

Draugystė ne mažiau reikalinga kaip oras, ugnis ir vanduo. Ciceronas

Pasaulyje nieko nėra gražesnio ir malonesnio už draugystę; išbraukti iš gyvenimo draugystę – tolygu atimti iš pasaulio saulės šviesą. Ciceronas

Reikia puoselėti draugystę, už ją nieko geresnio neturime. Ciceronas

Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. Ciceronas

Tikra draugystė labai sunkiai randama. Ciceronas

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. Ciceronas

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. Ciceronas

Tikrai draugystei būdinga duoti patarimus ir juos išklausyti. Ciceronas

Kuo garbingesnis žmogus, tuo jis mažiau įtaria kitus negarbingumu. Ciceronas

Kuo žmogus protingesnis ir išmintingesnis, tuo jis tampa labiau neapkenčiamas, kai praranda savo garbingumo reputaciją. Ciceronas

Narsumą seka garbė tartum šešėlis. Ciceronas

Gyvenimas trumpas, bet šlovė gali būti amžina. Ciceronas

Gyvenimą valdo likimas, ne išmintis. Ciceronas

Mokytam ir išsilavinusiam žmogui gyventi – lygu mąstyti. Ciceronas

Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne gyventi tam, kad valgytum. Ciceronas

Istorija yra gyvenimo mokytoja. Ciceronas

Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis. Ciceronas

Pirmas istorijos uždavinys – susilaikyti nuo melo, antras – neslėpti tiesos, trečias – neduoti jokios progos įtarti šališkumu arba išankstiniu priešiškumu. Ciceronas

Apsirikti gali ir išmintingas. Neprisipažinti apsirikęs gali tik kvailys. Ciceronas

Išmintis yra sielos sveikata. Ciceronas

Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ja naudotis. Ciceronas

Esame įstatymų vergai, kad galėtume būti laisvi. — „Kalba apie Kluencijų“. Ciceronas

Ginklams žvangant, įstatymai tyli. Ciceronas

Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk. Ciceronas

Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė. Ciceronas

Klysta kiekvienas, klaidos neišsižada tik beprotis. Ciceronas

Klysti – žmogiška (lot. humanum errare est). – (Cicero, Philippica XII, 2). Ciceronas

Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos. Ciceronas

Dažnai žmogus esti sau pikčiausias priešas. Ciceronas

Kuo žmogus doresnis, tuo labiau jis tiki kitų žmonių dorumu. Ciceronas

Kuo žmogus protingesnis, tuo jis kuklesnis. Ciceronas

Žmogus turi išmokti būti pavaldus sau pačiam ir paklusnus savo paties sprendimams. Ciceronas

Akla ne tik pati laimės deivė Fortūna; ji dažnai padaro aklus ir tuos, kuriems suteikia laimę. Ciceronas

Atsargiai veikti dar svarbiau negu išmintingai samprotauti. Ciceronas

Darbai yra svarbiau už žodžius. Ciceronas

Darbštus žemdirbys sodina medžius, kurių vaisių jis pats niekuomet nematys. Ciceronas

Dorovingi visi laimingi. Ciceronas

Gamta vienatvės nepakenčia. Ciceronas

Geriau mirti, negu vergauti. Ciceronas

Įsakinėti sau yra didžiausia valdžia. Ciceronas

Įsimylėjęs save varžovų neturi. Ciceronas

Jaunuolis privalo gerbti vyresniuosius. Ciceronas

Jokia jėga nėra tokia stipri, kad atlaikytų baimės svorį. Ciceronas

Kai nėra kuo pasididžiuoti dabar, giriamasi vakarykščiais nuopelnais. Ciceronas

Kas padoru, tas verta pagarbos, ir kas verta pagarbos, visada padoru. Ciceronas

Kitų ydas pastebime, o savųjų nematome. Ciceronas

Kvailystė net gi pasiekusi tai, ko ji troško, niekada nebūna patenkinta. Ciceronas

Melagiu mes netikime net tuomet, kai jis kalba tiesą. Ciceronas

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimas nuomones. Ciceronas

Mums brangūs tėvai, brangūs vaikai, artimi giminaičiai, bet visi meilės vaizdiniai jungiasi viename žodyje „Tėvynė“. Kuris doras žmogus suabejos numirti už ją, jeigu tuo gali atnešti jai naudos. Ciceronas

Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos. Ciceronas

Nebūsi išteisintas už nusikaltimą, kurį padarysi dėl bičiulio. Ciceronas

Nereikia tikėti viskuo, ką girdime. Ciceronas

Nėra bjauresnės kalbos už gyrimąsi. Ciceronas

Nėra taisyklės be išimties. Ciceronas

Nėra tokios savybės, kurią norėčiau ir svajočiau turėti mieliau už dėkingumą. Ji ne tik didžiausia vertybė, ji visų mūsų vertybių motina. Ciceronas

Nėra tokios tvirtovės kurios negalėtų užkariauti pinigai. Ciceronas

Niekuomet dar nebuvo poeto, kuris iškeltų kitą poetą aukščiau savęs. Ciceronas

Patirtis yra geriausias mokytojas. Ciceronas

Pats svarbiausias papuošalas – švari sąžinė. Ciceronas

Pitagoriečių pavyzdžiu lavindamas atmintį, vakarais prisimenu tai, ką per dieną pasakiau, išgirdau ar nuveikiau. Ciceronas

Priešinimasis gamtai – gigantų karas prieš dievus. Ciceronas

Protingos, glaustos mintys padeda gyventi. Ciceronas

Raštas (iš gėdos) nerausta. Ciceronas

Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. Ciceronas

Šeimoje, kaip ir valstybėje, taupumas – geriausias turto šaltinis. Ciceronas

Taika tokia vertinga, kad pats žodis džiugina ausį. Ciceronas

Tautos gerovė – svarbiausia sąlyga. Ciceronas

Teisingumas – atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Ciceronas

Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum savo jėgas, o ne jas slopintum. Ciceronas

Veidas – sielos atspindys. Ciceronas

Vienam reikia apynasrio, kitam pentinų (vieną reikia sulaikyti, kitą paraginti). Ciceronas

Žmogaus gerumas – įstatymų vadas. Ciceronas

  • http://www.sentencijos.eu/marcus-tullius-cicero.htm