MARK TWAIN

Samuel Langhorne Clemens (November 30, 1835 – April 21, 1910), better known by his pen name Mark Twain, was an American author and humorist. He wrote The Adventures of Tom Sawyer (1876) and its sequel, Adventures of Huckleberry Finn (1885), the latter often called "The Great American Novel".


MARK TWAINGyvūnai viską supranta, bet negali kalbėti. Kai kurie žmonės, deja, atvirkščiai. M.Tvenas

Jei abejojate, sakykite tiesą. M.Tvenas

Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti. M.Tvenas

Tiesa – brangiausias turtas. Elkimės su juo rūpestingai. M.Tvenas

Jei tu priglausi alkaną šunį ir pamaitinsi, jis tau neįkąs. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp šuns ir žmogaus. M.Tvenas

Kartą gyvenime fortūna beldžiasi į kiekvieno žmogaus duris, bet žmogus dažniausiai tuo metu sėdi kaimyninėje smuklėje ir negirdi jos beldimo. M.Tvenas

Kiekvienas žmogus, panašiai kaip mėnulis – turi neapšviestą pusę, kurios niekam nerodo. M.Tvenas

Venkite tų, kurie stengiasi pakirsti jūsų tikėjimą savimi. Šis bruožas būdingas menkiems žmonėms. Didis žmogus, priešingai, stengiasi įteigti, kad irgi galite tapti didžiu. M.Tvenas

Visada elkitės teisingai. Tai patiks kai kuriems žmonėms ir priblokš likusius. M.Tvenas

Žmogus, kuris kuris neskaito gerų knygų, nėra pranašesnis už žmogų, kuris nemoka skaityti. M.Tvenas

Žmogus negali jaustis gerai, jei pats sau nepritaria. M.Tvenas

Žmogus – vienintelis iš visų gyvūnų, sugebantis raudonuoti. Beje, tik jam tai ir tenka. M.Tvenas

Aš buvau autorius 20 metų ir asilas – 55 metus. M.Tvenas

Aš esu prieš milijonierius, bet būtų pavojinga pasiūlyti man vietą tarp jų. M.Tvenas

Aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui. M.Tvenas

Atleidimas – tai žibuoklių skleidžiamas kvapas iš po jas sutrypusios kojos. M.Tvenas

Atmintina, kad iš prigimties turime pasimokyti tik joje slypinčios išminties, daugiau nieko. M.Tvenas

Bankininkas yra draugas, kuris tau paskolina savo lietsargį, kai šviečia saulė, bet nori jį atgauti, vos tik pradėjus lyti. M.Tvenas

Bet iš tiesų, kai biblioteka išmeta mano knygą, tačiau palieka neišbrauktą bibliją laisvai gulėti, kur ją gali pasiekti neapsaugoti vaikai, manęs tai visai nepiktina, o giliai pradžiugina šios situacijos ironiškumas. M.Tvenas

Būtų negerai, jei visi galvotume vienodai. Būtent dėl skirtingų nuomonių vyksta žirgų lenktynės. M.Tvenas

Dialogų nėra, yra tik pertraukiami monologai. M.Tvenas

Drąsa yra baimės priešpieša. Ji gali valdyti baimę, bet nepajėgia jos visiškai sunaikinti. M.Tvenas

Galiu du mėnesius gyventi vienu geru komplimentu. M.Tvenas

Gandai apie mano mirtį buvo gerokai perdėti. M.Tvenas

Geras išsiauklėjimas yra tai, kad mes daug galvojame apie save ir mažai apie kitus žmones. M.Tvenas

Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą. M.Tvenas

Gyvenime nėra teorijos, yra tik kitų bloga patirtis. M.Tvenas

Įprotis yra įprotis, pro langą jo neišmesi; įprotį reikia žingsnis po žingsnio išvilioti iš namų. M.Tvenas

Išsilavinimą sudaro daugiausia tai, ko mes neišmokome. M.Tvenas

Yra trys melo rūšys: melas, bjaurus melas ir statistika. M.Tvenas

Jei jums nepatinka oras, palaukite truputį. M.Tvenas

Kai lyderis nežino kur veda, vieną dieną jis pastebi, kad atėjo ne ten, kur nori. M.Tvenas

Katė, kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps ant jos, taip pat ir ant šaltos. M.Tvenas

Kuo daugiau žmogus turi problemų, tuo mažiau jam trūksta iki laimės. M.Tvenas

Linksmiausi dalykai yra uždrausti dalykai. M.Tvenas

Lova – labai pavojingas dalykas. Pagal statistiką 99% žmonių miršta būtent lovose. M.Tvenas

Man buvo suteikta malonė atsakyti iškart. Aš atsakiau: „Nežinau“. M.Tvenas

Manęs nejaudina tos biblijos vietos, kurių nesuprantu. Mane neramina tos, kurias suprantu. M.Tvenas

Maža tėra dalykų, kuriuos būtų sunkiau ištverti už įkyrias nuorodas į gerus pavyzdžius. M.Tvenas

Mesti rūkyti – lengviausias dalykas; kaip aš galiu to nežinoti – juk mečiau jau tūkstantį kartų. M.Tvenas

Nenoriu rinktis tarp rojaus ir pragaro – turiu draugų ir vienoje, ir kitoje vietoje. M.Tvenas

Nėra didesnio vulgarumo už pernelyg didelį rafinuotumą. M.Tvenas

Patriotizmas yra savo Tėvynės palaikymas visą laiką, ir vyriausybės, kai ji to nusipelno. M.Tvenas

Raukšlės teturi žymėti vietas, kur anksčiau būta šypsenų. M.Tvenas

Svarbiausia turėti faktų. O paskui juos galite iškraipyti, kaip norite. M.Tvenas

Šiokiadieniais mes nelabai vykusiai naudojame dorovę. Sekmadieniais jai visada reikia remonto. M.Tvenas

Šūkavimas nieko neįrodo. Višta, padėjusi kiaušinį, dažnai taip kudakuoja, tarsi būtų padėjusi nedidelę planetą. M.Tvenas

Tai nusikaltimas prieš anglų kalbą. — Apie Džeimso Fenimoro Kuperio kūrybą. M.Tvenas

Tikslus žodis nuo apytikslio skiriasi tiek, kiek žaibas nuo jonvabalio. M.Tvenas

Tris dalykus moteris gali sukurti iš nieko: salotas, skrybėlaitę ir barnį šeimoje. M.Tvenas

Žmogaus gyvenime yra du atvejai, kai jis negali spekuliuoti: kai negali sau leisti ir kai gali. M.Tvenas

  • mark twain citatos
  • marko tveno mintys
  • palinkejimai seima- brangiausis turtas