NAPOLEONAS

Napoleonas Bonapartas (pranc. Napoléon Bonaparte; pasivadinęs Napoleonu I; 1769 m. rugpjūčio 15 d. Ajačas, Korsika – 1821 m. gegužės 5 d. Šv. Elenos sala) buvo pirmasis Prancūzijos imperatorius (1804 m. gruodžio 2 d. - 1814 m. balandžio 6 d., taip pat 1815 m. kovo 1 d. - birželio 22 d.). Antrasis Karolio Bonaparto ir Leticijos Ramolino sūnus Napoleonas Bonapartas buvo Pirmosios Prancūzijos respublikos revoliucinės armijos generolas. Po 1799 m. Briumero 18-osios perversmo užėmė valdžią, lapkričio 11 d. paskirtas Pirmuoju Konsulu, 1802 m. – Konsulu iki gyvos galvos. 1804 m. gegužės 18 d. Senato paskelbtas Prancūzijos imperatoriumi. 1804 m. gruodžio 2 d. karūnuotas Notr Damo katedroje.


NAPOLEONASReikaluose neturi būti nei aistrų, nei prietarų; vienintelis leistinas dalykas yra visuomenės gerovė. Napoleonas

Galingos sielos vengia aistrų, kaip jūreivis povandeninių uolų. Napoleonas

Troškimas valdyti protus - tai viena iš pačių stipriausių aistrų. Napoleonas

Armijos jėga, kaip ir judesio kiekis mechanikoje, įvertinama mase, padauginta iš greičio. Napoleonas

Greitas žygis pakelia armijos moralę, padidina jos galimybes laimėti. Napoleonas

Kas nemaitina savos armijos, maitina svetimą. Napoleonas

Darbas yra laiko dalgis. Napoleonas

Darbininkas neturintis darbo, gali sukilti; aš bijau sukilimų kuriuos sukelia duonos stygius; aš mažiau bijočiau kautynių su 200 000 žmonių armija. Napoleonas

Didžiausia nedorybė – imtis darbo, kurio nemoki. Napoleonas

Mes reikalaujame, kad mergaitės ne mąstytų, bet tikėtų. Nereikia leisti joms mokytis lotynų ar užsienio kalbų. Moterų darbas – megzti. Napoleonas

Drąsa, kuri sugeba išlaikyti proto, nuomonės, svarstymo ir sprendimo laisvę pačių netikėčiausių įvykių atvejais,- labai retas dalykas. Napoleonas

Drąsa neapsimeta, tai savybė, kuriai nebūdingas veidmainiavimas. Napoleonas

Narsumas yra įgimta savybė, jo negalima įgyti; drąsa ateina iš sugebėjimo mąstyti; narsumas dažnai tėra nekantravimas susidurti su pavojumi. Napoleonas

Pirmoji kareivio gera savybė yra ištvermingumas pakeliant nuovargį, drąsa yra tik antroji. Napoleonas

Istorija yra melas, dėl kurio visi susitarė. Napoleonas

Istorija – tai aš. Napoleonas

Mano istorija susideda iš faktų, kurių žodžiais nepavyks sunaikinti. Napoleonas

Daugumos šalių įstatymai sukurti tam, kad engtų vargšus ir globotų stipriuosius. Napoleonas

Yra vagių, kurie yra nebaudžiami įstatymo, bet visgi vagia iš žmonių brangiausia, – laiką. Napoleonas

Lengviau sukurti įstatymą, negu jį vykdyti. Napoleonas

Nėra įstatymų, kurie ką nors galėtų prieš pinigus. Napoleonas

Politiniai įstatymai negali būti ilgaamžiškesni už žmogiškuosius įstatymus, nes jie sukurti remiantis papročiais, kurie nuolat kinta. Napoleonas

Socialinis įstatymas gali duoti visiems žmonėms lygias teises, bet prigimtis niekada neduos jiems lygių galimybių. Napoleonas

Kare genialumas yra mintis paversta veiksmu. Napoleonas

Kare teorija yra gera tik tam, kad duotų bendras idėjas, bet griežtas jos laikymasis visada bus pavojingas. Napoleonas

Karo mokslas yra gebėjimas apskaičiuoti žmonių kiekį. Napoleonas

Geriausias kareivis yra ne tas, kuris kaunasi, o tas, kuris žygiuoja. Napoleonas

Iš visų žmonių kareivis yra jautriausias geriems darbams. Napoleonas

Yra penki dalykai, kurių kareivis niekada negali palikti: šautuvas, šoviniai, krepšys, maistas mažiausiai keturioms dienoms ir pionieriški įrankiai. Napoleonas

Nepritekliai ir vargas yra tikrieji kareivio mokytojai. Napoleonas

Nėra žmonių, kurie suprastų vieni kitus geriau nei kareiviai ir dvasininkai. Napoleonas

Geriausia grandinė tarp liaudies ir valdovo yra gerovė. Napoleonas

Liaudis niekuomet neišsirinks tinkamų įstatymų leidėjų. Napoleonas

Liaudžiai reikia triukšmingų švenčių; mulkiai mėgsta triukšmą, o mulkių yra daugybė. Napoleonas

Žmonėms, kurie bandė keisti pasaulį, niekada tas nepavykdavo kreipiantis į vadus, bet pavykdavo išjudinant liaudies mases. Pirmoji priemonė yra pagrįsta intrigomis ir duoda tik antraeilius rezultatus. Antroji yra skirta genijams, ir ji keičia pasaulio veidą. Napoleonas

Aš galiu pralaimėti mūšį, bet aš negaliu tuščiai praleisti minutės. Napoleonas

Be naudos pražudo daugybę žmonių tas, kuris į mūšio laiką žiūri su emocijomis. Napoleonas

Neinama ieškoti antpečių į mūšio lauką, kai juos galima gauti prieškambaryje. Napoleonas

Be teisingumo yra tik engėjai ir aukos, ir niekada negali egzistuoti teisingumas revoliucijos metu. Napoleonas

Revoliucija – tai viešoji nuomonė, kuri remiasi durtuvais. Napoleonas

Revoliucija yra ydingas ratas: ji prasideda nuo kraštutinumo tam, kad prie jo sugrįžtų. Napoleonas

Revoliucijose yra tik dvi žmonių kategorijos: tie, kurie jas vykdo, ir tie, kurie jomis naudojasi. Napoleonas

Didis valdovas yra tas, kuris visada numato pasekmes. Napoleonas

Pavaldinių apkaltintas valdovas neprivalo jiems teisintis. Napoleonas

Rūmų kariuomenė tuo pavojingesnė, kuo didesnę valdžią turi valdovas. Napoleonas

Valdovas visada daro klaidą, jeigu kalba supykęs. Napoleonas

Bet kokios valdžios pagrindas yra pranašumo suteikimas tam, kuris paklūsta. Napoleonas

Kiekvienas žmogus, kuris turi trisdešimt milijonų ir jų nevertina, valdžiai yra pavojingas. Napoleonas

Žmogus dirba dėl daiktų, o valdžia niekada nemato žmonių, tik daiktus ir jų svarbą. Napoleonas

Kiek vyrų yra nusikaltę tik dėl savo silpnybės moterims! Napoleonas

Sėkmė daro vyrus didžius. Napoleonas

Vedybų klausimu rytų šeima visiškai skiriasi nuo vakarų šeimos; tai, moralė nėra universali: vyras yra iš prigimties vadovas, o visuomenė stengiasi ją keisti. Napoleonas

Vyru tampama užsivilkus uniformą. Napoleonas

Aukšto lygio žmogus yra visuomet ramus: jį giria, jį smerkia, o jis visuomet daro savo. Napoleonas

Galima papuošti dvariškius ordinų juostelėmis, bet negalima jų padaryti žmonėmis. Napoleonas

Imperijos kūrėjų akyse žmonės nebėra žmonėmis, o tik instrumentai. Napoleonas

Manyje gyvena du skirtingi žmonės: proto žmogus ir širdies žmogus. Nemanykite, kad aš neturiu širdies, kaip kiti. Aš net gana geras žmogus. Tačiau nuo ankstyvos jaunystės stengiausi priversti šią stygą tylėti, ir ji dabar net nevirpteli. Napoleonas

Neatsiranda drąsių žmonių tarp tų, kurie turi ką prarasti. Napoleonas

Neleisti žmonėms pasenti – tai didis gebėjimas valdyti. Napoleonas

Solonas (640 – 558 metai prieš Kristų) – Atėnų politinis veikėjas) ir Egiptas buvo teisūs: apie žmogų galima spręsti tik po jo mirties. Napoleonas

Stiprus žmogus yra tas, kuris gali valdyti savo mintis ir jausmus. Napoleonas

Žmogus palieka pėdsaką gyvenime tik valdydamas savo charakterį arba bent jau tuo rūpindamasis. Napoleonas

Geriausias būdas tęsėti savo žodį – nežadėti. Napoleonas

Niekas nejuda į priekį politinėje sistemoje, kurioje žodžiai nesiderina su darbais. Napoleonas

Žodžiais tikėkite tik tada, kaip juos atitinka darbai. Napoleonas

Anglija - krautuvininkų šalis. Napoleonas

Aš būčiau geriau kokiame nors kaime pirmas nei Paryžiuje antras. Napoleonas

Aš nieko neturiu per daug, tik laiko (šv. Elenos saloje). Napoleonas

Ateistas yra geresnis valdinys nei fanatikas: vienas paklūsta, kitas žudo. Napoleonas

Aukšta reputacija yra didelis triukšmas; kuo daugiau jo daroma, tuo ilgiau jis tęsiasi: įstatymai, tautos, paminklai, viskas griūva; bet triukšmas išlieka. Napoleonas

Bet kurio tobulinimosi paskirtis yra lavinti nuovokumą, gerinti atmintį ir suteikti daugiau galios minčiai. Napoleonas

Bėgančiam priešui reikia pastatyti auksinį tiltą arba plieninę sieną. (1813 m. Vandamo kompanija). Napoleonas

Dabartinėje situacijoje atrandu kilnumo tik tarp padugnių, į kurias nekreipiau dėmesio, ir niekšų. Napoleonas

Didelė asamblėja retai ką nors nusprendžia, nes labai greitai įsiaudrina. Napoleonas

Didelė jėga žūva nuo prasto virškinimo. Napoleonas

Didžiausias respublikonas yra Jėzus Kristus. Napoleonas

Didžioji dalis sentimentų kyla iš tradicijų. Napoleonas

Galva be atminties – kaip tvirtovė be įgulos. Napoleonas

Fanatizmą reikia užmigdyti, kad galima būtų išrauti su šaknimis. Napoleonas

Fiziniai sugebėjimai užaštrinami ir auga pavojų bei nepriteklių aplinkoje: jūreiviai ir beduinai turi lūšies regėjimą, o laukiniai miškų gyventojai – žvėrių uoslę. Napoleonas

Gyvenimas – arba drąsus nuotykis, arba niekas. Napoleonas

Graži moteris patinka akims, gera – širdžiai; pirmoji yra papuošalas, antroji – lobis. Napoleonas

Istorinė tiesa dažnai būna kaip banali pasakėčia: visuose procesuose yra realūs dalykai ir ketinimai; neginčytinas faktas dažnai tampa užsitęsusiu procesu. Kaip po to rizikuoti kalbėti apie ketinimus? Napoleonas

Yra du botagai, kurie skatina žmogų veikti: baimė ir asmeniniai interesai. Napoleonas

Jeigu jau tenka grumtis, tai pergalė turi būti pasiekta bet kokia kaina. Napoleonas

Jeigu paklusnumas yra masių instinkto išvada, tai sukilimas – jų mąstymo rezultatas. Napoleonas

Karolis I žuvo, kadangi priešinosi, Liudvikas XVI – kadangi nesipriešino; nei vienas neperprato inercijos jėgos, kuri yra didžiųjų viešpatavimų paslaptis. Napoleonas

Kas gali viską pasakyti, tas gali viską padaryti. Napoleonas

Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui,o ne saulės švytėjimui. Napoleonas

Kvailys turi vieną pranašumą prieš išminčių: jis visada savimi patenkintas. Napoleonas

Lenkijai nereikia nieko apgalvoto daryti. Prancūzija man pirmoje eilėje – tai mano politika. Napoleonas

Likimo smūgis yra kaip pinigų kalimo mašinos smūgis į monetą, jis parodo žmogaus vertę. Napoleonas

Lygybė egzistuoja tik teoriškai. Napoleonas

Man nepatinka, kai kas nors apsimeta niekinąs mirtį; svarbiausias dalykas, - mokėti iškęsti tai, kas neišvengiama. Napoleonas

Man pačiam teko save pagauti užginčijant mintį apie kautynes. Napoleonas

Mano geležinė ranka nebuvo mano peties tęsinys, ji ėjo betarpiškai iš mano galvos; išskaičiavimas, o ne prigimtis man ją suformavo. Napoleonas

Mylimo generolo mostas vertas daugiau, nei pati gražiausia prakalba. Napoleonas

Mokslininkai ir intelektualai man yra kaip koketės. Jas reikia lankyti, su jomis kalbėtis, bet nei vesti, nei padaryti ministrais. Napoleonas

Mūsų kūnas yra gyvenimui skirta mašina. Napoleonas

Ne įvykiai turi valdyti politika, o politika įvykius. Napoleonas

Neabejotinai protinga yra nekeisti padarytų sprendimų. Napoleonas

Negalima derėtis su garbe. Napoleonas

Nemokša turi tik vieną pranašumą prieš išsilavinusį žmogų – jis visada patenkintas savimi. Napoleonas

Nesakyk visko ką žinai,bet žinok visada ką sakai. Napoleonas

Nėra nieko labiau įžeidžiamo už įpintą į įžeidimą ironiją. Napoleonas

Nuo didingo iki juokingo tik vienas žingsnis. Napoleonas

Nuo proto iki sveiko proto yra toliau negu manoma. Napoleonas

Pabėgti mylint - štai kur heroizmas. Napoleonas

Paprotys mus pasmerkia daugeliui kvailysčių, o didžiausia iš jų – tapti jų vergu. Napoleonas

Partija, kuri yra palaikoma užsienio durtuvų, yra pasmerkta pralaimėjimui. Napoleonas

Perversmai vykdomi pilvu. Napoleonas

Punktualumas turi būti karalių pareiga. Napoleonas

Romanai – tai žmogiškųjų troškimų istorija. Napoleonas

Statyti per griežtas sąlygas – tai reiškia atleisti nuo vykdymo. Napoleonas

Stiprios sielos vengia gašlumo, panašiai kaip jūrininkai saugojasi povandeninių uolų. Napoleonas

Susitarimai vykdomi iki tol, kol jie atitinka interesus. Napoleonas

Šaltakraujiškumas yra svarbiausia žmogaus, skirto vadovauti, savybė. Napoleonas

Šiame pasaulyje gimstame karaliais arba pėstininkais. Napoleonas

Šiandien net engiant išsigimstama. Napoleonas

Taip taip. Rašykite taip, kad būtų glausta ir neaišku. Napoleonas

Tam, kuris stovi aukštai ir yra visų matomas, nepritinka ūmūs judesiai. Napoleonas

Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti. Napoleonas

Tie, kurie keršija dėl principų, yra žiaurūs ir negailestingi. Napoleonas

Turi galioti principas, kad reikia keisti pareigūnų tarnybos vietas; valstybės interesai reikalauja, kad iš viso nebūtų nekeičiamų tarnybų: vieningumo sąvoka turi apimti tik pačią vietovę. Napoleonas

Turtas tai ne pinigų kiekis, o jų teikiamos galimybės. Napoleonas

Už kiekvieną vagystę yra baudžiama. Napoleonas

Vaizduotė valdo pasaulį. Napoleonas

Valstybei geriau išliekantys savo postuose vidutinių gabumų ministrai, nei dažnai keičiami ministrai, net jei keičiami patys didieji protai. Napoleonas

Viešpataujant reikia valdyti galva, o ne širdimi. Napoleonas

Žinoti visų sluoksnių interesus – tai įprastas valdymas; juos numatyti – tai didis valdymas. Napoleonas

  • napalijono posakis
  • Napoleono frazes
  • napoleonas prigimtis
  • napoleonas stiprus
  • napoleono posakiai