OSKAR VAILD

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854 spalio 16 d.– 1900 lapkričio 30 d.) – airių kilmės anglų dramaturgas, poetas, romanistas. Laikomas vienu žymiausių karalienės Viktorijos laikmečio dramaturgų. Jo vardą išgarsino pjesės, aforizmai, taip pat romanas „Doriano Grėjaus portretas“.


OSKAR VAILDDauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. O.Vaildas

Gyvenime yra tik dvi tragedijos: pirma yra negauti to, ko trokšti, antra - tai gauti. O.Vaildas

Gyventi taip, kaip pats nori, nėra egoizmas. Egoistiška versti kitus gyventi taip, kaip norisi tau. O.Vaildas

Reikia saugoti gyvenimo spalvas, bet niekada neprisiminti detalių. Detalės visada vulgarios. O.Vaildas

Tikrasis žmogaus gyvenimas – tai gyvenimas, kurio jis negyveno. O.Vaildas

Už visa, kas mūsų gyvenime yra šiuolaikiška, esame skolingi graikams. O visa, kas atgyvenę, atėjo iš Viduramžių. O.Vaildas

Vienas bučinys gali sugriauti visą žmogaus gyvenimą. O.Vaildas

Senas žmogus viskuo tiki; vidutinio amžiaus žmogus viskuo nepasitiki; jaunas - viską žino. O.Vaildas

Grožis man stebuklų stebuklas. O.Vaildas

Grožis – tam tikra genialumo forma, iš teisybės ji net aukščiau už genialumą, nes grožio net aiškinti nereikia. O.Vaildas

Jūsų protingas veidas ir taip toliau, bet grožis, tikras grožis dingsta tada, kai atsiranda intelektuali išraiška. O.Vaildas

Kritikas yra tas, kuris grožio sukeltus įspūdžius sugeba išreikšti kitu būdu ir nauja forma. O.Vaildas

Ištikimieji pažįsta tik banaliąją meilės pusę, meilės tragedijas patiria tik neištikimieji. O.Vaildas

Kiek yra nuostabių moterų, pasenusių ne laiku tik todėl, kad jų gerbėjai buvo joms ištikimi. O.Vaildas

Kiek triukšmo žmonės kelia dėl neištikimybės! Juk net meilė ištikimybėje - grynai fiziologinis dalykas. Ji nieko bendra neturi su mūsų valia. Jauni vyrai nori būti ištikimi, bet nebūna, seniai nori būti neištikimi, bet negali. O.Vaildas

Kai mes laimingi, tai visada ir geri, bet kai mes geri,- ne visada laimingi. O.Vaildas

Įsimylėjusieji laimingi iki prisipažinimo. O.Vaildas

Niekas taip nesendina žmogaus, kaip laimė. O.Vaildas

Didelę meilę ir didelį sielvartą sunaikina jų pačių perteklius. O.Vaildas

Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą. O.Vaildas

Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva. O.Vaildas

Meilė be pavydo - kaip valgis be druskos. O.Vaildas

Meilė - didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai. O.Vaildas

Meilė pačiam sau - romanas, trunkantis visą gyvenimą. O.Vaildas

Meilė prasideda tuo, kad žmogus apgaudinėja save, o baigiasi tuo, kad apgaudinėja kitą. O.Vaildas

Meilė turi atleisti visus nusidėjimus, tik ne nusidėjimą meilei. O.Vaildas

Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo. O.Vaildas

Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas. O.Vaildas

Atskleisti meną, o menininką paslėpti - štai meno tikslas. O.Vaildas

Iš tikro menas lyg veidrodis atspindi ne gyvenimą, o žiūrovą. O.Vaildas

Kiekvienas menas visiškai nenaudingas. O.Vaildas

Menas - tai liga, meilė - iliuzija, religija - modernus tikėjimo pakaitalas, skepticizmas - tikėjimo pradžia. O.Vaildas

Nuomonių įvairumas, vertinant meno kūrinį, rodo, kad kūrinys naujas, sudėtingas ir gyvybingas. O.Vaildas

Jei žmogus į gyvenimą žiūri kaip menininkas, protas tampa jo širdimi. O.Vaildas

Joks menininkas nėra liguistas. Menininkas gali vaizduoti viską. O.Vaildas

Visa bloga poezija kyla iš tikro jausmo. Natūralumas yra lėkštas, o būti lėkštam reiškia nebūti menininku. O.Vaildas

Antrą kartą teka tik ta moteris, kuri nekentė savo pirmojo vyro. Antrą sykį veda tik tas vyras, kuris dievino pirmąją žmoną. Moterys bando laimę, vyrai rizikuoja. O.Vaildas

Jeigu jūs norite žinoti, ką iš tiesų galvoja moteris - o tai, beje, labai pavojinga - žiūrėkite į ją, bet nesiklausykite jos. O.Vaildas

Ji stengėsi atrodyti efektinga, tačiau sugebėjo būti tik netvarkinga. O.Vaildas

Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. O.Vaildas

Moteris gali pataisyti vyrą tik įkyrėdama jam tiek, kad šis prarastų norą gyventi. O.Vaildas

Moterys dabar tokios išsilavinusios, jog niekuo jų nebenustebinsi, nebent laiminga santuoka. O.Vaildas

Moterys ginasi puldamos, o puola staigiai ir nelauktai pasiduodamos. O.Vaildas

Moterys įkvepia mums norą kurti šedevrus, tačiau nuolatos trukdo juos sukurti. O.Vaildas

Moterys įsimyli nepataisomus kvailius, o palieka gerus iki šleikštulio. O.Vaildas

Moterys - tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai - proto pergalė prieš moralę. O.Vaildas

Moterys turi nuostabią nuojautą: jos sugeba suvokti bet ką, išskyrus tai, kas akivaizdu. O.Vaildas

Moters jėga tai, jog jos neįmanoma paaiškinti su psichologijos pagalba. Vyrus galima analizuoti, o moteris... tik dievinti! O.Vaildas

Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. O.Vaildas

Mūsų siauromis tamsiomis gatvelėmis šliaužia iš alkio degančiomis akimis Skurdas, jam iš paskos seka pažaliavusiu veidu Nuodėmė. Vargas pažadina mus iš ryto, o Gėda miega kartu su mumis naktį. O.Vaildas

Patyrimas toks pat neveiksmingas kaip ir sąžinė. Jis tik įrodo, kad mūsų ateitis bus tokia pat kaip praeitis ir kad nuodėmę, kurią sykį padarėme bjaurėdamiesi, pakartosime daug kartų ir su džiaugsmu. O.Vaildas

Priekaištai sau - savotiška prabanga. Kai kaltinam save, jaučiam, kad niekas kitas neturi teisės mūsų apkaltinti. Ne kunigas, o pati išpažintis duoda mums nuodėmių atleidimą. O.Vaildas

Vienintelė baisi nelaimė ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė pasaulyje - nuobodulys. O.Vaildas

Bjaurieji ir kvailiai šiame pasaulyje niekada nepralošia. O.Vaildas

Pasaulyje nėra tokio blogio, kurio žmogaus dvasia neįstengtų jei ne paversti gėriu, tai bent padaryti pakenčiamu, pakeliamu, be širdies kartėlio. O.Vaildas

Pasaulyje tik viena blogybė pranoksta tą, kai visi apie tave kalba; tai blogybė, kai niekas apie tave nekalba. O.Vaildas

Pasaulis - scena, bet pjesė blogai pastatyta. O.Vaildas

Gyvenime mes geriausiu atveju galime patirti tik vieną didelį sielvartą, o didžiausia gyvenimo paslaptis - tą sielvartą kartoti kaip galima dažniau. O.Vaildas

Gyvenimo paslaptis - mėgautis nusivylimais, kai jus bjauriai, labai bjauriai apgaus. O.Vaildas

Tikroji pasaulio paslaptis – tai, kas matoma, o ne tai, kas nematoma... O.Vaildas

Ginčijasi tik tie, kurių protas sustingęs. O.Vaildas

Šiuolaikinis idealas - viską išmanantis žmogus. O viską išmanančio žmogaus protas - baisus. Jis panašus į senienų parduotuvę, pilną dulkių ir visokio šlamšto, kurioje visų prekių kaina didesnė už tikrąją jų vertę. O.Vaildas

Jau esu sakęs, kad už kančios visuomet slypi tik kančia. Tačiau dar išmintingiau būtų teigti, kad už kančios visuomet slypi siela. O.Vaildas

Niekas kitas neišgydys sielos, tik pojūčiai, kaip ir pojūčių niekas neišgydys, tik siela. O.Vaildas

Sielos ir kūno harmonija - kaip tai svarbu! Beprotybės pagauti, mes juos atskyrėme ir sugalvojome realizmą, kuris pasirodė esąs grubus, sukūrėme idealą, kuris pasirodė esąs tuščias. O.Vaildas

Žmogaus sielos neįmanoma pažinti - štai didysis bet kokios išminties pasiekimas. O.Vaildas

Iš kančios tveriami pasauliai - ir nei vaikas, nei žvaigždė nėra gimę be skausmo. O.Vaildas

Malonumas skirtas gražiam kūnui, o skausmas - gražiai sielai. O.Vaildas

Skausmas, kitaip nei malonumas, nesidangsto kauke. O.Vaildas

Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta. O.Vaildas

Kaip baisu vyrui - staiga sužinoti, kad visą gyvenimą jis kalbėjo tiesą, tikrą tiesą. O.Vaildas

Melas - tai kitų žmonių tiesa. O.Vaildas

Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai yra tiesa. O.Vaildas

Abejonė - tai tikėjimo pradžia. O.Vaildas

Aš galiu patikėti bet kuo, kas bus pateikta kaip neįtikėtinas dalykas. O.Vaildas

Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti. O.Vaildas

Iš pradžių vaikai myli savo tėvus. Po kurio laiko ima juos teisti. Retai kada jiems atleidžia.... O.Vaildas

Jei vaikui duodamas žaislas, kurio stebuklingumo savo menku proteliu jis nesugeba įvertinti, kurio gražumo savo dar pusiau teprasivėrusiomis akimis negali įžvelgti, tai, užsispyręs, jis tą žaislą sulaužo; jei jis apatiškas - numeta ir nužingsniuoja pas sau lygius draugus. O.Vaildas

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus - tai padaryti juos laimingus. O.Vaildas

Logika - paskutinė paguoda neturintiems vaizduotės. O.Vaildas

Vaizduotė, vien tik vaizduotė leidžia mums matyti pasaulį kaip visumą. Vien jos dėka suprantame tiek realius, tiek idealius mūsų santykius. O.Vaildas

Vedybos - tai vaizduotės pergalė prieš protą. Antros vedybos - tai vilties triumfas prieš patirtį. O.Vaildas

Idealus vyras - melaginga sąvoka. O.Vaildas

Idealus vyras turi kalbėti su moterimis kaip su dievaitėmis, o elgtis - kaip su vaikais. <…> Jis visados turi pasakyti daugiau negu galvoja, o galvoje turėti daugiau negu pasako. O.Vaildas

Kai vyras susituokia su meiluže, jos vieta lieka laisva. O.Vaildas

Komplimentai nuginkluoja vyrus, o ne moteris. Štai toks lyčių skirtumas. O.Vaildas

Mėgstu vyrus su ateitimi ir moteris su praeitimi. O.Vaildas

Moralizuojantis vyras paprastai esti veidmainis, o moralizuojanti moteris - visada kvailelė. O.Vaildas

Niekada taip nepaglostysi vyro tuštybės, kaip pavadindamas jį nusidėjėliu. O.Vaildas

Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. O.Vaildas

Vyras myli moterį, žinodamas visas jos silpnybes, užgaidas, netobulumą - galbūt už tai ją labiausiai ir myli. O.Vaildas

Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol, kol jos nemyli. O.Vaildas

Vyrus galima analizuoti, moteris - tik dievinti. O.Vaildas

Visi vyrai - pabaisos. Mums lieka tik viena - geriau juos maitinti. O.Vaildas

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. O.Vaildas

Bet kada galite tapti žmogumi, kuris niekam nerūpi. O.Vaildas

Dauguma žmonių nebūna savimi. Jų mintys atskleidžia kitų žmonių pažiūras, jų gyvenimai – kitų mėgdžiojimas, o jų aistros – kitų citavimas. O.Vaildas

Demokratija - tai vienų žmonių prievarta kitiems visos žmonijos labui. O.Vaildas

Didžiausias vedybų trūkumas tas, kad jos žmonėms atima egoizmą. O žmonės be egoizmo yra bespalviai. Jiems stinga individualumo. O.Vaildas

Jei nori sugadinti žmogaus prigimtį, pradėk ją taisyti. O.Vaildas

Kas yra cinikas? Tai žmogus, žinantis visko kainą, bet neišmanantis vertės. O.Vaildas

Nė vienas žmogus nėra tiek turtingas, kad įstengtų nusipirkti savo praeitį. O.Vaildas

Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, bet nežino nė vieno daikto vertės. O.Vaildas

Pakerėti mus gali tik dviejų rūšių žmonės: tie, kurie žino absoliučiai viską, ir tie, kurie absoliučiai nieko nežino. O.Vaildas

Senas žmogus viskuo tiki; vidutinio amžiaus žmogus viskuo nepasitiki; jaunas - viską žino. O.Vaildas

Seniau žmonės patys išsikovodavo savo teises, dabar kiekvienas kūdikis jau gimsta su žmogaus teisių manifestu lūpose, daug didesniu už jį patį. O.Vaildas

Tik nuobodus žmogus patenka į parlamentą. Ir tik bukagalviai ten klesti. O.Vaildas

Tik paviršutiniški žmonės gerai save pažįsta. O.Vaildas

Vieną lemtingą dieną žmonės suprato, kad plunksna daug galingesnė už grindinio akmenį ir gali žeisti taip pat, kaip plytgalis. Tada jie puolė ieškoti žurnalisto. Jį suradę išmokė ir pavertė savo darbščiu bei gerai apmokamu tarnu. Dabar belieka tik apgailestauti, kad taip atsitiko. O.Vaildas

Žmogus, kuris mato abi dalyko puses, iš tiesų nemato nieko. O.Vaildas

Artistas yra arba šventovės tarnas arba pajacas. O.Vaildas

Bešališką nuomonę galime pareikšti tik apie tuos dalykus, kurie iš tiesų mūsų nedomina. Todėl akivaizdu, kad tokia nuomonė visuomet bevertė. O.Vaildas

Blogiausia visų laikų tironijos forma yra silpnųjų tironija stipriesiems.. Tai vienintelė išlikusi tironija. O.Vaildas

Gėrį ir blogį suvokia tik tie, kurie neturi jokio supratimo apie visa kita. O.Vaildas

Giminaičių nekenčiam dėl to, kad negalime pakęsti žmonių, turinčių tas pačias ydas, kaip mes. O.Vaildas

Gyvename epochoje, kurioje per daug skaitoma, kad būtų išmintinga, ir per daug mąstoma, kad būtų gražu. O.Vaildas

Įsimylėjusieji laimingi iki prisipažinimo. O.Vaildas

Išmestume daug daiktų, jei nebūgštautume, kad kiti juos pasiims. O.Vaildas

Iš tikrųjų nėra nieko rimtesnio už aistrą. O.Vaildas

Jaučiu, kad futbolas - labai geras žaidimas šiukščioms mergaitėms, bet vargu ar tinka gležniems berniukams. O.Vaildas

Jausmai geri tuo, kad nuveda mus klystkeliais, o mokslas - kad nieko bendra su jausmais neturi. O.Vaildas

Jaunystė visuomet ekstravagantiška. O.Vaildas

Jeigu jūs džentelmenas, tada žinote tiek, kiek reikia, o jeigu jūs ne džentelmenas, tuomet bet kokios žinios yra kenksmingos. O.Vaildas

Juokas - visai nebloga draugystės pradžia ir pati geriausia jos pabaiga. O.Vaildas

Jūsų cinizmas - paprasčiausia poza. Niekada nepasakote ko nors dorovinga, bet niekada nepadarote ko bloga. O.Vaildas

Kai apie jus kalba, tai blogiau gali būti tik viena – kai apie jus nekalba. O.Vaildas

Kai kurios pagundos tokios baisios, kad tik drąsuoliai joms atsiduoda. O.Vaildas

Kaprizas ir visą gyvenimą trunkanti aistra skiriasi tik tuo, kad kaprizas užsitęsia kiek ilgėliau. O.Vaildas

Kiekvienas nepaprastas daiktas slepia ką nors tragiška. O.Vaildas

Klausimai nebūna nekuklūs. Nebent atsakymai. O.Vaildas

Mes linkę gerai galvoti apie kitus vien todėl, kad patys savęs bijom. O.Vaildas

Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja. O.Vaildas

Natūralumas - irgi poza, be to, įkyriausia iš visų man žinomų. O.Vaildas

Nežinojimas - tarytum trapus, egzotiškas augalas: tik paliesk jį, ir žiedas nukris. O.Vaildas

Nėra moralių ar nemoralių knygų. Knygos esti gerai arba blogai parašytos. Ir viskas. O.Vaildas

Nieko neveikti - pasibaisėtinai sunkus darbas. O.Vaildas

Nuotaika daugiau negu mįslė. Ji visada trumpalaikė. Čia ir slypi visas jos žavesys. O.Vaildas

Optimizmo pagrindas - paprasčiausia baimė. O.Vaildas

Pasiaukojimą derėtų uždrausti įstatymu. Jis tvirkina tuos, kuriems aukojamasi. O.Vaildas

Patirtis - taip vadiname savo klaidas. O.Vaildas

Patriotizmas - pagiežingųjų vertybė. O.Vaildas

Praeitis žavi tuom, kad ji praeitis. O.Vaildas

Renkantis priešus atsargumo niekada nebus per daug. O.Vaildas

Romantikos žavesys - neapibrėžtumas. O.Vaildas

Saikingumas – tai vienintelis neturinčiųjų vaizduotės pasiteisinimas. O.Vaildas

Senatvė tragiška ne tuo, kad esi senas, bet tuo, kad nebesi jaunas. O.Vaildas

Širdies gilumoje sentimentalistas visada yra cinikas. Iš tiesų sentimentalumas tėra šventė, kurią kartais leidžia sau cinikas. O.Vaildas

Šūkaujanti minia - niekai, pavojinga tylinti. O.Vaildas

Tapti civilizuotam nėra lengva. Tam tėra du būdai: vienas - tapti kultūringam, kitas - tapti sugedusiam. O.Vaildas

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija. O.Vaildas

Tik išsilavinimas gali pridengti reikšmingą išvaizdą. O.Vaildas

Tik nedaugelis mūsų moka sužibėti kompanijoje, bet daugelis pajėgia būti malonūs. O.Vaildas

Tikras santuokos pamatas yra nesiliaujantys nesusipratimai. O.Vaildas

Vienintelis būdas atsikratyti pagundos - jai atsiduoti. O.Vaildas

Visada reikia siekti to, kas tragiškiausia. O.Vaildas

Visuomenė stebėtinai atleidžia viską, išskyrus genialumą. O.Vaildas

Visų paskalų pagrindas yra gerai išmėgintas amoralumas. O.Vaildas

  • gyvenime yra dvi tragedijos