RABINDRANATAS TAGORĖ

Rabindranatas Tagorė (bengal. Robyndronath Thakur; 1861 m. gegužės 7 d. Kalkutoje – 1941 m. rugpjūčio 7 d.) – žymus indų poetas, kompozitorius, prozininkas, dramaturgas, visuomenės veikėjas. Už eilėraščių rinkinį „Aukojimo giesmės“ („Gytandžali“ 1910), paties išverstą į anglų kalbą, tapo 1913 m. Nobelio literatūros premijos laureatu.


RABINDRANATAS TAGOREDžiaugsmas yra visko pradžia ir visko pasireiškimas. Tik apsireiškęs džiaugsmas yra gyvenimas. Tiek, kiek yra džiaugsmo, tiek yra ir gyvenimo. Tiek vertingas yra gyvenimas, kiek jame yra džiaugsmo. R.Tagorė

Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. R.Tagorė

Gyvenimas apskritai niekuomet nežiūri į mirtį rimtai, jis juokiasi, šoka ir griežia, jis stato, kaupia ir myli mirties akivaizdoje. Tik išskyrę vieną konkretų mirties faktą pastebime jos tuštumą ir sutrinkame. R.Tagorė

Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažinti tokį, koks jis yra, pirmiausia mėginant jį suprasti, o paskui tobulinti. R.Tagorė

Aš negaliu pasirinkti to kas geriausia, nes tai kas geriausia renkasi mane. R.Tagorė

Aš teikiu pirmenybę ne regimam grožiui, o tam, kuris reiškiasi dvasinėmis vertybėmis. R.Tagorė

Aštrus, bet ribotas protas kas žingsnis išsiveržia į priekį, tačiau pažengti į priekį negali. R.Tagorė

Būti nuoširdžiam lengva, kai neketini sakyti visos tiesos. R.Tagorė

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. R.Tagorė

Kas pakenčia neteisybę, tas irgi kaltas; nes tuo ją remia. R.Tagorė

Kas žiburį už nugaros neša - šešėlį meta prieš save. R.Tagorė

Knyga - raktas į pasaulio širdį. R.Tagorė

Meilėje išnyksta visi gyvenimo prieštaravimai. R.Tagorė

Mes klaidingai skaitom pasaulį ir sakom, kad jis mus apvilia. R.Tagorė

Neįmanoma užauginti tobulo žmogaus neugdant grožio jausmų. R.Tagorė

Nelėtink žingsnių, neskink gėlių, norėdamas jas išsaugoti, eik tik pirmyn - gėlės žydės visam tavo kely. R.Tagorė

Net ir ant smailiausios viršūnės dar yra vietos, todėl niekad nepaliauk siekęs aukštumų. R.Tagorė

Protas, kuriam būdinga vien logika, panašus į durklą, kuriam būdinga tik judėti į priekį. R.Tagorė

Šis tvirtumo ir patvarumo idealas giliai įspaustas moters prigimtyje... Dabartiniame istorijos tarpsnyje kultūra yra kone vien vyriška; tai galios kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra prarado pusiausvyrą ir svyrinėja nuo vieno karo prie kito... Moteris daug labiau negu vyras apdovanota pasyviomis savybėmis – skaistumu, kuklumu, atsidavimu ir pasiaukojimu. R.Tagorė

Tam, kuris ilgai mąsto apie tai, kaip daryti gera, nelieka laiko būti geram. R.Tagorė

Tikėjimas - tai paukštis, kuris jaučia šviesą dar neišaušus. R.Tagorė

Žmogus bjauresnis už gyvulį, kai išgėręs pats tampa gyvuliu. R.Tagorė

Žmogus negali griauti to, ko pats negali sukurti. R.Tagorė

Žmogaus protas prilygsta lempai: kuo ryškesnė šviesa, tuo tamsesnis abejonių šešėlis. R.Tagorė

  • rabindranatas tagorė
  • kuo ryškesnė šviesa tuo tamsesnis šešėlis
  • tagore mintys
  • rabindranatas tagorė citatos
  • tagorės mintys