DEMOKRITAS

Demokritas Abderietis (Demokritos Abderites; apie 460 m. pr. m. e. Abderoje, Trakija – apie 370 m. pr. m. e.) – graikų filosofas, materialistas, vienas atomizmo kūrėjų, Leukipo mokinys (išplėtojęs Leukipo atomų mokslą).


DEMOKRITASBūti geru žmogumi reiškia ne tik nesielgti neteisingai, bet ir nenorėti taip elgtis. Demokritas

Anokia geradarystė, apie kurią pasakojama kiekvienam sutiktam. Demokritas

Tam, kuriam teko geras žentas, įsigijo sūnų, o kuriam blogas, neteko ir dukters. Demokritas

Žmonės gerais tampa lavindamiesi, o ne iš prigimties. Demokritas

Daugelis gėdingai besielgiančių sako gražias kalbas. Demokritas

Gėda uoliai skaičiuoti kitų trūkumus, o į savus nekreipti dėmesio. Demokritas

Net jei esi vienas pats, nekalbėk ir nedaryk nieko blogo. Pratinkis savęs gėdytis daug labiau negu kitų. Demokritas

Gėris ir tiesa – tie patys visiems, bet malonumų gali sukelti įvairių. Demokritas

Jeigu atsirastų tobulas valdovas, dar turėtų pasikeisti viena karta, kol įsivyrautų gėris. Demokritas

Jeigu kas negeba gėrio valdyti ir deramai su juo elgtis, iš gėrio išauga blogis. Demokritas

Moteris daug greičiau linksta į piktas mintis negu vyras. Demokritas

Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. Demokritas

Tegu moteris nesamprotauja: tai siaubinga. Demokritas

Būti ištikimam namams nelaimėje – didis dalykas. Demokritas

Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje – nepaprastai sunku. Demokritas

Nelaimėje išlikti ištikimam pareigai – didelis dalykas. Demokritas

Gamta ir auklėjimas panašūs. Auklėjimas perdaro žmogų ir sukuria jam antrąją prigimtį. Demokritas

Garbingas ir negarbingas žmogus yra pažįstamas ne tik iš to, ką daro, bet ir iš to, ko nori. Demokritas

Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, o teisumas ir didi išmintis. Demokritas

Pavydus žmogus suteikia sau nemalonumų tarsi priešui. Demokritas

Sąžiningą ir nesąžiningą žmogų pažinsi ne vien iš to, ką jis daro, bet ir iš to, ko jis geidžia. Demokritas

Žmonių kilnumas – tai geras jų charakterio bruožas. Demokritas

Atsisakyk visų nenaudingų malonumų. Demokritas

Bet koks darbas malonesnis už atilsį. Demokritas

Gyventi netikusiai, neprotingai, nesantūriai – reiškia ne blogai gyventi, o lėtai mirti. Demokritas

Išmintingas nepažįsta nerimo, žmogiškas nepažįsta rūpesčių, narsus nepažįsta baimės. Demokritas

Iš visų blogybių reikia pasirinkti mažiausiąją. Demokritas

Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda. Demokritas

Jei teisingai elgsies, visi seks tave ir be įsakymų. Jeigu pats neteisingai elgsies, niekas neklausys ir tavo įsakymų. Demokritas

Jeigu nesijauti pagyrimų vertas, laikyk juos meilikavimu. Demokritas

Kas atrodo draugas, iš tikrųjų dažnai toks nėra, ir priešingai, kai kurie neatrodantieji draugai, iš tikrųjų yra draugai. Demokritas

Kieno charakteris tvarkingas, tai ir gyvenimas gerai sutvarkytas. Demokritas

Klaidos priežastis – geresnio varianto nežinojimas. Demokritas

Kovoti su savom, o ne su kitų ydom – argi tai nėra blogųjų savybių naikinimas? Demokritas

Narsa likimo smūgius daro niekingus. Demokritas

Nesistenk visko žinoti, kad netaptum visų dalykų neišmanėliu. Demokritas

Pirmenybę suteikti darbui, o ne atlygiui už jį – argi tai nėra kelias į tobulumą? Demokritas

Protingas tas, kuris nesielvartauja dėl to, ko neturi, o džiaugiasi tuo, ką turi. Demokritas

Reikia įprasti dorybingai elgtis, o ne kalbėti apie dorybes. Demokritas

Trumpalaikio įniršio metu pamiršti save ir savo tėvus – ar tai nėra apakimas? Demokritas

Užmiršti savo nuodėmes begėdiška. Demokritas

Verčiau, būti giriamam nei pačiam girtis. Demokritas