TĖVAS STANISLOVAS

Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas OFM Cap., 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškis – 2005 m. birželio 23 d. Kaunas) – kunigas, pamokslininkas, vienuolis kapucinas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjas, viena žymiausių Kėdainių rajono asmenybių.


TEVAS STANISLOVASŽmonės nustojo mąstyti, juos reikia to išmokyti. Mes turime nušviesti, praskaidrinti gyvenimą. Tėvas Stanislovas

Kas gyvenime svarbiausia? Išgyventi kuo daugiau laimingų akimirkų. Tėvas Stanislovas

Mūsų gyvenimas – kova su blogiu. Tėvas Stanislovas

Didžiausias meilės suvokimas – tarnystė. Tėvas Stanislovas

Meilė niekada nesibaigia. Tėvas Stanislovas

Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Tėvas Stanislovas

Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę. Tėvas Stanislovas

Dalink širdies gerumą, išmintį, toleranciją, supratimą, atjautą, suteik vilties ir pasitikėjimo tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Tėvas Stanislovas

Viltis ir tikėjimas senatvės termino neturi. Tėvas Stanislovas

Visuomenėje per daug liūdesio, netikrumo, nevilties, žmonės praradę pusiausvyrą. Gydytojai turi padėti žmonėms susigražinti tikėjimą ir viltį šviesesne ateitimi, kad išnyktų nuobodulys.

Visuomenėje per daug liūdesio. Žmonės praradę viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi, jie nusivylę, juos slegia baimė ir neviltis. Mes turime juos ištraukti iš baimės ir nevilties, išvaduoti iš nuobodulio, sugrąžinti jiems tikėjimą šviesesne ateitimi. Mes turime atgimti dvasiškai, pakelti žmonių dvasią. Tėvas Stanislovas

Koks prasmingas taptų laikas, skirtas ne sandoriams, ne posėdžiams, ne televizoriui, o artimam žmogui. Tėvas Stanislovas

Svarbiausi žmogaus bruožai:sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, teisingumas, nuoširdumas, dvasiškumas. Tėvas Stanislovas

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik veidą. Tėvas Stanislovas

Be gerų darbų tikėjimas yra miręs. Tėvas Stanislovas

Blogos šnekos sugadina gerus papročius. Tėvas Stanislovas

Gydytojo uždavinys išmokyti žmones džiaugtis. Tėvas Stanislovas

Jei vyras nepažino moters kūno grožio - tai jau Dievo bausmė. Tėvas Stanislovas

Kas yra džiaugsmas? Vidinė harmonija. Ją labai retai pajuntame, nes esame pikti arba pavydūs, arba neskaistūs. Okai retkarčiais viso šito atsikratome, apima ramybė. Tada ir pajuntame džiaugsmą, o kur džiaugsmas, ten ir laimė. O didžiausias džiaugsmas, kai gali ką nors nuveikti. Tėvas Stanislovas

Kas yra pragaras? Absoliuti vienatvė. Tėvas Stanislovas

Kovoti, o ne verkšlenti! Tėvas Stanislovas

Mes turime ugdyti kantrybę ir ištvermę. Tėvas Stanislovas

Mums reikia dirbančių, o ne rėkiančių. Tėvas Stanislovas

Mokytojai mėgsta mokyti, o reikia tarnauti. Tėvas Stanislovas

Nebūkime abejingi melo ir smurto ideologijai. Tėvas Stanislovas

Negalima žodžiais svaidyti kaip akmenimis. Tėvas Stanislovas

Niekas mums nepadės, nepalengvins, jei nesiliausime vieni kitų nekentę, vieni kitiems keršiję ir vieni ant kitų spjaudę. Tėvas Stanislovas

Pirmiausia užteršėme orą, vandenį, dirvožemį, o dabar – sielą, žinias ir mintis, vaizdinę kalbą. Trūksta padorumo, lengvai patikima šarlatanais, burtininkais, apsiskelbusiais turinčiais paslaptingų ryšių su kosmoso galiomis. Kasdien skaitomi horoskopai, niekas nedrįsta iš jų pasišaipyti. Tėvas Stanislovas

Protas, valia ir jausmai - trys stygos, ir jos turi skambėti harmoningai. Tėvas Stanislovas

Reikia skleisti meilę, gėrį ir grožį. Šviesi, neapsimesta meilė, atidumas kiekvienam sutiktam. Tėvas Stanislovas

Spaudoje daug begėdiškumo, neapykantos, brutalumo, smurto. Reklamuojama, kas randasi tarpvietėse, mėšlynuose, degradavusių alkoholikų ir narkomanų landynėse. Tėvas Stanislovas

Šeima yra visos gyvybės centras. Tėvas Stanislovas

Tiesos sampratą padeda sukurti mokslas; gėrį - moralė; grožį - menas. Tėvas Stanislovas

Vaikščiokime išmintu keliu, o ne klaidžiokime. Tėvas Stanislovas

  • http://www.sentencijos.eu/tevas-stanislovas.html
  • TĖVAS sTANISLOVAS
  • tevas stanislovas
  • tėvas stanislovas apie meilę ir tarnystę
  • nebūk pelkė.. Tėvo Stanislovo žodžiai