DRAUGAS

Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.

Baisiausia, kai buvę draugai tampa praeiviais... – Autorius nežinomas.

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.

Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.

Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.

Didžiausiu išdaviku gali būti tik artimiausias draugas. – Lietuvių liaudis.

Draugas – didžiausias turtas gyvenime. – Romėnų liaudis.

Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi. – Lietuvių liaudis.

Draugą nelaimėje pažinsi. – Lietuvių liaudis.

Draugui rodyk širdį, priešui kaktą. – Romėnų liaudis.

Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta. – Lietuvių liaudis.

Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni. – Lietuvių liaudis.

Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu. – Kinų liaudis.

Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi. – Lietuvių liaudis.

Tikras draugas – visada draugas. – Romėnų liaudis.

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.

Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.

Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B.Gracian.

Pataikauti savo bičiulių silpnybėms, nematyti jų ydų, net žavėtis jų trūkumais, tartum dorybėmis – argi tai nėra gimininga kvailybei? – Erazmas Roterdamietis.

Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.

Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Tam, kad susirastum draugą, reikia užmerkti vieną akį, o kad jį išsaugotum – abi. – N. Duglas.

Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.

Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

Kai padėsi draugui bėdoje, jis, žinoma, prisimins tave, kai vėl paklius į bėdą. – Cheito skundas.

Draugystė, atsiradusi vyno "pagalba", veikia tiek pat kaip ir vynas, tik vieną naktį. – F. fon Logau.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.

Netekti draugystės – tas pats, kas netekti saulės. – Erazmas Roterdamietis.

Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

  • sentencijos apie draugus
  • www.sentencijos.eu
  • mintis apie draugus
  • sentencijos apie draugystę
  • tikra drauga nelaimeje pazinsi